Văn bản chỉ đạo của Trung Tâm

Tên Văn Bản Download
Về việc công khai dự toán ngân sách quý 2 năm 2023 Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa Tải về
Bảng thông tin sự cố tháng 1-2023 Tải về
CẨM NANG NHẬN DIỆN VÀ PHÒNG CHỐNG LỪA ĐẢO TRỰC TUYẾN Tải về
TB: Về việc mời thầu Tải về
Mời Thầu: may trang phục cho bộ phận Hệ điều trị năm 2023. Tải về
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA PHÁT ĐỘNG CUỘC THI “MÔ HÌNH, SÁNG KIẾN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRẺ” LẦN 6 NĂM 2023 Tải về
TB Về việc mời thầu Tải về
TB Về việc mời thầu Tải về
TB Về việc mời thầu Tải về
TB Về việc mời thầu Tải về
TB Về việc mời thầu Tải về
Về việc ban hành Quy trình chăm sóc người bệnh tại Trung tâm Y tế Ninh Hòa Tải về
Ban hành các Quy trình Kiểm soát nhiễm khuẩn tại Phòng khám ĐKKV Ninh Sim, Trạm Y tế xã/phường thuộc Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa Tải về
BÁO CÁO KẾT QUẢ SAU KIỂM TRA BỆNH VIỆN NĂM 2022 Tải về
Ban hành Danh sách các chỉ số đo lường chất lượng Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa năm 2023 Tải về
Ban hành Quy chế hoạt động của Tổ Quản lý chất lượng Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa Tải về
Ban hành Quy định nhiệm vụ và quyền hạn của Tổ Quản lý chất lượng Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa Tải về
Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản lý chất lượng Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa Tải về
Kết quả tự kiểm tra, đánh giá chất lượng Bệnh Viện năm 2022 Tải về
Tổng hợp sự cố y khoa năm 2022 Tải về
Về việc công khai dự toán ngân sách quý 1 năm 2023 của Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa Tải về
Về việc công khai dự toán ngân sách quý 4 năm 2022 của Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa Tải về
Ban hành Quy định về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và các mối quan hệ công tác của Phòng Điều dưỡng Tải về
Ban hành Quy trình vận chuyển người bệnh Covid-19 nội viện giữa các khoa tại Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa Tải về
Ban hành Quy định theo dõi, phát hiện các vấn đề sức khỏe bất thường của người chăm sóc người bệnh tại Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa Tải về
Ban hành Quy trình vệ sinh phương tiện vận chuyển người xác định nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm Sars-CoV-2 tại đơn vị Tải về
THÔNG BÁO Về việc mời thầu Tải về
Ban hành Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Phục hồi chức năng tại Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa Tải về
QUY TRÌNH QUẢN LÝ TÀI CHÍNH BẾP ĂN TÌNH THƯƠNG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC NINH DIÊM Tải về
Ban hành Quy định vệ sinh tay trong việc phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-CoV-2 tại đơn vị Tải về
Ban hành Quy định vệ sinh khử khuẩn bề mặt môi trường trong việc phòng và kiểm soát lây nhiễm Sars-CoV-2 tại đơn vị Tải về
Về việc thay đổi số tài khoản tiền gửi Bếp ăn tình thương Tải về
Tổ chức Cuộc thi Sáng kiến khoa học 2023 Tải về
Cuộc thi Sáng kiến khoa học 2023 Tải về
Kết quả khảo sát hài lòng người bệnh nội trú quý 4 năm 2022 Tải về
Kết quả khảo sát hài lòng người bệnh ngoại trú đợt 2 năm 2022 Tải về
Tự kiểm tra, đánh giá chất lượng hoạt động của Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa năm 2022 Tải về
Về việc thành lập Đoàn tự kiểm tra, đánh giá chất lượng Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa năm 202 Tải về
Ban hành Quy trình quản lý chất thải y tế liên quan đến người nhiễm, nghi nghờ nhiễm SARS-COV-2 phát sinh tại phòng xét nghiệm Tải về
Về việc ban hành Quy trình kỹ thuật chăm sóc vệ sinh cá nhân người bệnh nặng, người bệnh chăm sóc cấp I Tải về
Về việc ban hành Quy trình chăm sóc người bệnh viêm đường hô hấp cấp do SARS-CoV-2 tại Trung tâm Y tế Thị xã Ninh Hòa Tải về
Ban hành các Quy định thực hiện phòng ngừa chuẩn, Quy định thực hiện phòng ngừa theo đường lây truyền Tải về
Ban hành quy trình khám, điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa Tải về
Quy trình kĩ thuật của Khoa Xét nghiệm – CĐHA Trung tâm Y tế Ninh Hòa năm 2022 Tải về
Sự cố y khoa tại Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa 6 tháng đầu năm 2022 Tải về
Kết quả tự kiểm tra, đánh giá chất lượng công tác 6 tháng đầu năm 2022 Tải về
Kết quả khảo sát hài lòng người bệnh nội trú Quý III năm 2022 Tải về
Tự kiểm tra, đánh giá chất lượng Quý III năm 2022 Tải về
Kết quả khảo sát hài lòng người bệnh nội trú Quý II năm 2022 Tải về
Kết quả tự kiểm tra, đánh giá chất lượng Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa Qúy I – năm 2022 Tải về
Kết quả khảo sát sự hài lòng người bệnh ngoại trú đợt 1 năm 2022 Tải về
Kết quả khảo sát hài lòng người bệnh nội trú quý 1 năm 2022 Tải về
Ban hành Quy trình khám sức khỏe tại Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa Tải về
Ban hành Quy trình trích sao Hồ sơ bệnh án tại Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa Tải về
Ban hành Quy trình cấp giấy chuyển tuyến tại Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa Tải về
Ban hành Quy trình tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị trên hệ thống phản ánh đường giây nóng của Bộ Y tế (1900 9095) Tải về
Ban hành Quy chế sử dụng phầm mềm để theo dõi, đôn đốc việc tiếp nhận và xử lý ý kiến của người dân qua tổng đài trực đường giây nóng của Bộ Y tế (1900 9095) Tải về
Về việc ban hành quy trình đề nghị Phê duyệt/phê duyệt bổ sung Danh mục kỹ thuật Tải về
Ban hành phác đồ điều trị chuyên ngành Tai-Mũi-Họng Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa Tải về
Ban hành phác đồ điều trị chuyên ngành Răng-Hàm-Mặt Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa Tải về
Về việc bố trí nhân lực các đơn vị trực thuộc Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa năm 2022 Tải về
Ban hành Quy trình khám sức khỏe tại Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa Tải về
Ban hành phác đồ điều trị chuyên ngành Mắt Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa Tải về
Ban hành phác đồ điều trị chuyên ngành YHCT Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa Tải về
Về việc công khai dự toán ngân sách quý 3 năm 2022 của Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa Tải về
Ban hành Quy trình kỹ thuật khoa Xét Nghiệm – CĐHA tại Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa Tải về
Ban hành Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Ngoại khoa tại Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa Tải về
Ban hành Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Ngoại khoa tại Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa Tải về
Ban hành Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Phụ sản tại Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa Tải về
Ban hành Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Tai-Mũi-Họng tại Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa Tải về
Ban hành Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành RăngHàm-Mặt tại Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa Tải về
Ban hành Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Mắt tại Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa Tải về
Về việc ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa Tải về
Về việc ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa Tải về
CHUYỂN ĐỔI SỐ NGÀNH Y TẾ Tải về
Đẩy nhanh tốc độ chuyển đổi số ngành y tế Tải về
THÔNG BÁO Về việc tổ chức đấu thầu cho thuê mặt bằng giữ xe tại Bệnh viện ĐKKV Ninh Diêm và Phòng khám Cơ Sở 2 Tải về
Về việc ban hành Quy trình khám, chữa bệnh ngoại trú Bảo hiểm Y tế đối với người nghi Lao, mắc Lao tại Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa Tải về
Ban hành Quy trình kỹ thuật chuyên ngành chẩn đoán hình ảnh và điện quang tại Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa Tải về
Ban hành phác đồ điều trị chuyên ngành Phụ sản tại Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa Tải về
Ban hành Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Ngoại khoa tại Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa Tải về
Ban hành Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Phụ sản tại Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa Tải về
Ban hành Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Gây mê – Hồi sức tại Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa Tải về
Ban hành Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Gây mê – Hồi sức tại Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa Tải về
Về việc công khai dự toán ngân sách quý 2 năm 2022 của Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa Tải về
Ban hành Quy trình cấp Giấy báo tử tại Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa Tải về
Ban hành Quy trình cấp Giấy chứng nhận thương tích tại Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa Tải về
Ban hành Quy trình cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH, Giấy ra viện, Giấy chứng sinh tại Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa Tải về
Quy trình kỹ thuật điều trị chuyên ngành chẩn đoán hình ảnh và điện quang tại Trung tâm Y tế Ninh Hòa Tải về
Phác đồ điều trị chuyên ngành Phụ sản tại Trung tâm Y tế Thị xã Ninh Hòa Tải về
Về việc ban hành các Quy định chăm sóc người bệnh theo Thông tư 31/2021/TT-BYT của Bộ Y tế Tải về
Về việc ban hành Quy định về bàn giao người bệnh, giao nhận trực, xác nhận người bệnh và Hướng dẫn quản lý, chăm sóc người bệnh nội trú tại Trung tâm Y tế Ninh Hòa Tải về
Về việc ban hành các Quy trình chăm sóc người bệnh Tải về
Kết quả khảo sát sự hài lòng người bệnh ngoại trú đợt 1 năm 2022 Tải về
Ban hành Quy trình quản lý chất thải rắn y tế năm 2022 Tải về
Ban hành Quy định quản lý chất thải Y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở Y tế Tải về
Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Điều dưỡng Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa Tải về
Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022 Tải về
Ban hành Quy chế tiếp công dân Tải về
Về việc công khai dự toán, quyết toán ngân sách năm 2021 Tải về