Văn bản chỉ đạo của Trung Tâm

Tên Văn Bản Download
Trang phục Cán bộ y tế (kèm mũ và khẩu trang) 01 Tải về
Trang phục Cán bộ y tế (kèm mũ và khẩu trang) Tải về
Về việc mời thầu may trang phục Tải về
Kết quả tự kiểm tra, đánh giá chất lượng Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa quý 1 năm 2021 Tải về
QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Đoàn tự kiểm tra, đánh giá chất lượng Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa quý I năm 2021 Tải về
KẾ HOẠCH Tự kiểm tra, đánh giá chất lượng Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa quý I năm 2021 Tải về
Về việc công khai dự toán ngân sách quý I năm 2021 của Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa Tải về
Thông báo sửa máy tính Tải về
mời chào giá cạnh tranh thiết bị VP Tải về
V/v tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên cổng/ trang thông tin điện tử, mạng xã hội, màn hình điện tử tại các tòa nhà cao tầng, khu đô thị Tải về
Kết quả tự kiểm tra, đánh giá chất lượng năm 2020 Tải về
Về việc thành lập Đoàn tự kiểm tra, đánh giá chất lượng Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa năm 2020 Tải về
Tự kiểm tra, đánh giá chất lượng Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa năm 2020 Tải về
Kết quả khảo sát hài lòng người bệnh nội trú quý 4 năm 2020 Tải về
Quy trình chuyên môm kỹ thuật mới Tải về
Quy trình chuyên môm kỹ thuật Tải về
Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020 Tải về
V/v triển khai Quyết định số 3351/QĐ-BYT ngày 29/7/2020 của Bộ Y tế Tải về
Về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 do chủng vi rút Corona mới (SARS-CoV-2) Tải về
Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Tải về
Kết quả tự kiểm tra, đánh giá chất lượng Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa quý 3 năm 2020 Tải về
V/v mời chào giá cạnh tranh Tải về
Tự kiểm tra, đánh giá chất lượng Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa quý 3 năm 2020 Tải về
Kết quả khảo sát hài lòng người bệnh nội trú Quý III năm 2020 Tải về
Về việc thành lập Đoàn tự kiểm tra, đánh giá chất lượng Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa quý 3 năm 2020 Tải về
Văn bản triển khai phòng chống Covid_19 Tải về
Quy trình kỹ thuật bổ sung Tải về
Về việc công khai dự toán ngân sách quý 3 năm 2020 của Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa Tải về
Kết quả khảo sát hài lòng người bệnh nội trú quý 2 năm 2020 Tải về
Kết quả khảo sát hài lòng người bệnh ngoại trú đợt 1 năm 2020 Tải về
KẾ HOẠCH Tự kiểm tra, đánh giá chất lượng Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa 6 tháng năm 2020 Tải về
QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Đoàn tự kiểm tra, đánh giá chất lượng Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa 6 tháng đầu năm 2020 Tải về
Kết quả thực hiện công tác Quản lý chất lượng 6 tháng đầu năm 2020 tại Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa Tải về
Sự cố y khoa tại Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa 6 tháng đầu năm 2020 Tải về
Thư Mời Máy vi tính (máy chủ) Tải về
Thư Mời May trang phục lâm sàn Tải về
Thư mười chào May trang phục cho CBVC – NLĐ Tải về
Thư Mời chào giá cạnh tranh Tải về
Thư Mời Chào vi tính trạm Tải về
Thư Mời Chào vi tính khoa CSSKSS Tải về
Thư Mời Chào giường bệnh nhân Tải về
Thư Mời Chào grap giường Tải về
Thư Mời Chào giá bàn ghế Tải về
Thư Mời Chào Tủ đầu giường bệnh nhân inox Tải về
Thư Mời Chào Giá (gói 03) Tải về
Thư Mời Chào Giá (gói 02) Tải về
Thư Mời Chào Giá (gói 01) Tải về
Thư mời chào giá Tải về
Công khai dự toán ngân sách quý I năm 2020 Tải về
Kết quả khảo sát hài lòng người bệnh nội trú quý 1 năm 2020 Tải về
Kết quả tự kiểm tra, đánh giá chất lượng Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa quý 1 năm 2020 Tải về
Về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong các cơ sở y tế Tải về
V/v thực hiện đợt cao điểm phòng, chống COVID 19 Tải về
V/v thưc hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ về việc phòng, chống CoVid 19 Tải về
V/v thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, UBND tỉnh Khánh Hòa về phòng, chống dịch Covid-19. Tải về
Thư mời chào giá sữa Tải về
Việc triển khai công tác phòng chống dịch bệnh Viêm phổi cấp do chủng vi rút Corona mới Tải về
KẾ HOẠCH Đáp ứng với bệnh Viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona trên địa bàn thị xã Ninh Hòa Tải về
Ban hành Danh sách các cơ sở y tế thuộc Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa thường trực phòng, chống dịch bệnh Viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) trên địa bàn thị xã Ninh Hòa. Tải về
Văn bản triển khai phòng, chống dịch nCoV của Trung tâm Y tế Ninh Hòa Tải về
TỔNG HỢP DANH SÁCH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TỪ NĂM 2014-2019 TẠI TTYT NINH HÒA Tải về
Thư mời chào giá cạnh tranh Tải về
Tóm tắt hoạt động và kết quả tự kiểm tra, đánh giá chất lượng hệ điều trị tại Trung tâm Y tế năm 2019 Tải về
Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế Tải về
Quy trình của Khoa Dược Tải về
Quy trình kỹ thuật đã ban hành năm 2019 Tải về
Báo Cáo Khảo sát hài lòng người bệnh năm 2019 Tải về
Báo Cáo Kết quả tự kiểm tra năm 2019 Tải về
V/v công khai dự toán ngân sách Tải về
Kết Quả KSHL NB nội trú quý 3 năm 2019 Tải về
QĐ thành lập đoàn kiểm tra TTYT Ninh Hòa năm 2019 Tải về
KH tự kiểm tra TTYT Ninh Hòa năm 2019 Tải về
V/v Thư mời chào giá cạnh tranh may rèm cửa Tải về
Kết quả quản lý chất lượng 6 tháng đầu năm 2019 Tải về
Kết quả khảo sát sự hài lòng người bệnh nội trú quý 2 năm 2019 Tải về
Kết quả khảo sát sự hài lòng người bệnh ngoại trú đợt 1 năm 2019 Tải về
Báo Cáo V/v Kết quả tự kiểm tra quý I năm 2019 Tải về
Báo Cáo V/v Khảo sát sự hài lòng quý I năm 2019 Tải về
Báo Cáo V/v Cải tiến chất lượng KCB Tải về
Danh mục kỹ thuật phê duyệt bổ sung năm 2019 Tải về
THÔNG BÁO MỜI THẦU – V/v mua sắm trang thiết bị y tế 2019 Tải về
Thư mời chào giá cạnh tranh Tải về
Thư mời chào giá cạnh tranh Tải về
Thư mời chào giá cạnh tranh trang thiết bị văn phong Tải về
THÔNG BÁO MỜI THẦU V/V Cung cấp Vaccin năm 2019 Tải về
THÔNG BÁO MỜI THẦU Tải về
V/v công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Trung tâm Y tế Ninh Hòa Tải về
V/v mời tham gia liên doanh, liên kết thuê máy xét nghiệm Tải về
Kết quả kiểm tra, chất lượng Trung tâm Y tế Ninh Hòa Tải về
Quyết Định V/v Giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2018 Tải về
Danh mục kỹ thuật tại TTYT Ninh Hòa Tải về
Kết quả tự kiểm tra, đánh giá chất lượng Trung tâm Y tế TX Ninh Hòa Tải về
Thông tin đấu thầu thuốc Tải về
Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa kính mời Quý công ty có đầy đủ tư cách pháp nhân, đủ điều kiện và năng lực tham gia chào hàng cạnh tranh cung cấp Vật tư y tế Tải về
Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa kính mời quý Công ty có đầy đủ tư cách pháp nhân, đủ điều kiện và năng lực tham gia chào hàng cạnh tranh cung cấp Vaccine Tải về
Hội thi về tuyên truyền, thực hiện quy tắc ứng xử trong ngành y tế năm 2017 Tải về
Tăng cường công tác CCHC Tải về
Kế Hoạch Tổ chức Hội nghị Công chức, viên chức, người lao động năm 2017 Tải về
Công tác vệ sinh ATTP trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu Tải về
Lịch công tác tuần 45 Tải về