Văn bản chỉ đạo của Trung Tâm

Tên Văn Bản Download
V/v tiếp nhận người thực hành khám bệnh, chữa bệnh Tải về
V/v Kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa Tải về
Về việc Công bố thủ tục hành chính của dịch vụ tiếp nhận và xử lý người bệnh không có thân nhân tại Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa Tải về
Về việc Công bố thủ tục hành chính của dịch vụ giải quyết tranh chấp khi xảy ra tai biến y khoa tại Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa Tải về
ề việc Công bố thủ tục hành chính của dịch vụ xử lý trường hợp tử vong tại Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa Tải về
Về việc công khai dự toán thu chi ngân sách năm 2024 của Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa Tải về
Ban hành Quy chế công khai tài chính tại Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa Tải về
Về việc công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách quý I năm 2024 của Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa Tải về
Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu Sửa chữa và di dời 9 máy lạnh Tải về
Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo xây dựng giá gói thầu Tải về
Tiếp nhận và hướng dẫn thực hành chuyên môn để cấp giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh năm 2024 Tải về
V,v Thông báo sửa chữa tủ nguồn tự động ATS và Bảo trì máy phát điện Tải về
Ban hành giá thu hướng dẫn thực hành chuyên môn Tải về
Nghị Định Số: 96/2023/NĐ-CP Tải về
Quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh Tải về
Luật Khám Chữa Bệnh Tải về
QUYẾT ĐỊNH Ban hành Logo, Slogan và Bộ nhận diện thương hiệu Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa Tải về
Tổng hợp Kết quả Tự kiểm tra năm 2023 Tải về
Tổng hợp Báo cáo Kết quả khảo sát hài lòng người bệnh nội trú năm 2023 Tải về
Tổng Hợp Báo cáo Y khoa năm 2023 Tải về
Lịch tiếp công dân của Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa năm 2024 Tải về
Về việc công khai tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách nhà nước quý III năm 2023 của Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa Tải về
Về việc công khai tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách nhà nước 6 tháng năm 2023 của Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa Tải về
Về việc công khai tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách nhà nước quý II năm 2023 của Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa Tải về
Về việc Công bố thủ tục hành chính của dịch vụ liên thông dữ liệu Giấy khám sức khỏe lái xe tại Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa Tải về
Về việc Công bố thủ tục hành chính của dịch vụ cấp Giấy ra viện tại Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa Tải về
Về việc Công bố thủ tục hành chính của dịch vụ cấp Giấy báo tử tại Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa Tải về
Về việc Công bố thủ tục hành chính của dịch vụ trích sao Hồ sơ bệnh án tại Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa Tải về
Về việc Công bố thủ tục hành chính của dịch vụ cấp Giấy chứng nhận thương tích tại Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa Tải về
Về việc Công bố thủ tục hành chính của dịch vụ thanh toán ra viện tại Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa Tải về
Về việc Công bố thủ tục hành chính của dịch vụ khám bệnh ngoại trú tại Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa Tải về
Về việc Công bố thủ tục hành chính của dịch vụ cấp giấy chuyển tuyến cho người bệnh điều trị nội trú tại Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa Tải về
Về việc Công bố thủ tục hành chính của dịch vụ cấp giấy chuyển tuyến cho người bệnh ngoại trú tại Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa Tải về
Về việc Công bố thủ tục hành chính của dịch vụ cấp Giấy chứng sinh tại Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa Tải về
Về việc Công bố thủ tục hành chính của dịch vụ cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH tại Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa Tải về
Về việc Công bố thủ tục hành chính của dịch vụ khám sức khỏe cho đơn vị hợp đồng tại Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa Tải về
Về việc Công bố thủ tục hành chính của dịch vụ khám sức khỏe cho cá nhân tại Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa Tải về
Công bố danh mục dịch vụ công tại Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa Tải về
Kết quả xây dựng Dịch vụ công tại Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa Tải về
Kết quả xây dựng Quy chế, quy trình điều hành nội bộ tại Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa Tải về
Về việc công khai dự toán ngân sách quý 3 năm 2023 của Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa Tải về
Về việc công khai dự toán ngân sách quý 2 năm 2023 Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa Tải về
Bảng thông tin sự cố tháng 1-2023 Tải về
CẨM NANG NHẬN DIỆN VÀ PHÒNG CHỐNG LỪA ĐẢO TRỰC TUYẾN Tải về
Về việc công khai quyết toán thu chi ngân sách năm 2022 và quyết toán nguồn thu sự nghiệp năm 2022 của Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa Tải về
Mời Thầu: may trang phục cho bộ phận Hệ điều trị năm 2023. Tải về
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA PHÁT ĐỘNG CUỘC THI “MÔ HÌNH, SÁNG KIẾN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRẺ” LẦN 6 NĂM 2023 Tải về
Về việc công khai dự toán thu chi ngân sách năm 2023 của Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa Tải về
Về việc công khai tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách nhà nước Quý I năm 2023 của Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa Tải về
TB Về việc mời thầu Tải về
TB Về việc mời thầu Tải về
TB Về việc mời thầu Tải về
Về việc ban hành Quy trình chăm sóc người bệnh tại Trung tâm Y tế Ninh Hòa Tải về
Ban hành các Quy trình Kiểm soát nhiễm khuẩn tại Phòng khám ĐKKV Ninh Sim, Trạm Y tế xã/phường thuộc Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa Tải về
BÁO CÁO KẾT QUẢ SAU KIỂM TRA BỆNH VIỆN NĂM 2022 Tải về
Ban hành Danh sách các chỉ số đo lường chất lượng Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa năm 2023 Tải về
Ban hành Quy chế hoạt động của Tổ Quản lý chất lượng Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa Tải về
Ban hành Quy định nhiệm vụ và quyền hạn của Tổ Quản lý chất lượng Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa Tải về
Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản lý chất lượng Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa Tải về
Kết quả tự kiểm tra, đánh giá chất lượng Bệnh Viện năm 2022 Tải về
Tổng hợp sự cố y khoa năm 2022 Tải về
Về việc công khai dự toán ngân sách quý 1 năm 2023 của Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa Tải về
Về việc công khai dự toán ngân sách quý 4 năm 2022 của Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa Tải về
Ban hành Quy định về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và các mối quan hệ công tác của Phòng Điều dưỡng Tải về
Ban hành Quy trình vận chuyển người bệnh Covid-19 nội viện giữa các khoa tại Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa Tải về
Ban hành Quy định theo dõi, phát hiện các vấn đề sức khỏe bất thường của người chăm sóc người bệnh tại Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa Tải về
Ban hành Quy trình vệ sinh phương tiện vận chuyển người xác định nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm Sars-CoV-2 tại đơn vị Tải về
Công bố danh mục quy chế, quy trình điều hành nội bộ tại Trung tâm Y tế Ninh Hòa Tải về
Ban hành Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Phục hồi chức năng tại Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa Tải về
QUY TRÌNH QUẢN LÝ TÀI CHÍNH BẾP ĂN TÌNH THƯƠNG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC NINH DIÊM Tải về
Ban hành Quy định vệ sinh tay trong việc phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-CoV-2 tại đơn vị Tải về
Ban hành Quy định vệ sinh khử khuẩn bề mặt môi trường trong việc phòng và kiểm soát lây nhiễm Sars-CoV-2 tại đơn vị Tải về
Về việc thay đổi số tài khoản tiền gửi Bếp ăn tình thương Tải về
Tổ chức Cuộc thi Sáng kiến khoa học 2023 Tải về
Cuộc thi Sáng kiến khoa học 2023 Tải về
Kết quả khảo sát hài lòng người bệnh nội trú quý 4 năm 2022 Tải về
Kết quả khảo sát hài lòng người bệnh ngoại trú đợt 2 năm 2022 Tải về
Tự kiểm tra, đánh giá chất lượng hoạt động của Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa năm 2022 Tải về
Về việc thành lập Đoàn tự kiểm tra, đánh giá chất lượng Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa năm 202 Tải về
Ban hành Quy trình quản lý chất thải y tế liên quan đến người nhiễm, nghi nghờ nhiễm SARS-COV-2 phát sinh tại phòng xét nghiệm Tải về
Về việc ban hành Quy trình kỹ thuật chăm sóc vệ sinh cá nhân người bệnh nặng, người bệnh chăm sóc cấp I Tải về
Về việc ban hành Quy trình chăm sóc người bệnh viêm đường hô hấp cấp do SARS-CoV-2 tại Trung tâm Y tế Thị xã Ninh Hòa Tải về
Ban hành các Quy định thực hiện phòng ngừa chuẩn, Quy định thực hiện phòng ngừa theo đường lây truyền Tải về
Ban hành quy trình khám, điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa Tải về
Quy trình kĩ thuật của Khoa Xét nghiệm – CĐHA Trung tâm Y tế Ninh Hòa năm 2022 Tải về
Sự cố y khoa tại Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa 6 tháng đầu năm 2022 Tải về
Kết quả tự kiểm tra, đánh giá chất lượng công tác 6 tháng đầu năm 2022 Tải về
Kết quả khảo sát hài lòng người bệnh nội trú Quý III năm 2022 Tải về
Tự kiểm tra, đánh giá chất lượng Quý III năm 2022 Tải về
Kết quả khảo sát hài lòng người bệnh nội trú Quý II năm 2022 Tải về
Kết quả tự kiểm tra, đánh giá chất lượng Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa Qúy I – năm 2022 Tải về
Kết quả khảo sát sự hài lòng người bệnh ngoại trú đợt 1 năm 2022 Tải về
Kết quả khảo sát hài lòng người bệnh nội trú quý 1 năm 2022 Tải về
Ban hành Quy trình khám sức khỏe tại Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa Tải về
Ban hành Quy trình trích sao Hồ sơ bệnh án tại Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa Tải về
Ban hành Quy trình cấp giấy chuyển tuyến tại Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa Tải về
Ban hành Quy trình tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị trên hệ thống phản ánh đường giây nóng của Bộ Y tế (1900 9095) Tải về
Ban hành Quy chế sử dụng phầm mềm để theo dõi, đôn đốc việc tiếp nhận và xử lý ý kiến của người dân qua tổng đài trực đường giây nóng của Bộ Y tế (1900 9095) Tải về
Về việc ban hành quy trình đề nghị Phê duyệt/phê duyệt bổ sung Danh mục kỹ thuật Tải về
Ban hành phác đồ điều trị chuyên ngành Tai-Mũi-Họng Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa Tải về