SỐ ĐIỆN THOẠI ĐƯỜNG DÂY NÓNG BỘ Y TẾ: 19009095

SỞ Y TẾ KHÁNH HÒA: Số điện thoại 1: 091.166.2233. Số điện thoại 2: 096.539.1515. Số ...