SỐ ĐIỆN THOẠI ĐƯỜNG DÂY NÓNG PHỤC VỤ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH DO nCoV NHƯ SAU: SỞ Y TẾ KHÁNH HÒA: SĐT: 091.166.2233./ 096.539.1515./ 034.932.3115. BỆNH VIỆN NHIỆT ĐỚI KHÁNH HÒA: SĐT: 096.166.4088 / 091.448.8329/ 0258.3760115 BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔI KHÁNH HÒA: SĐT: 096.535.1515 BỆNH VIỆN DA LIỄU KHÁNH HÒA: Điện thoại: 096.527.1515; TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ NINH HÒA: SĐT: 096.530.1515;/ 090.644.2063;/ 090.191.9171;/ 098.982.0236;

SỞ Y TẾ KHÁNH HÒA: 

Số điện thoại 1:    091.166.2233. 

Số điện thoại 2:     096.539.1515. 

Số điện thoại 3:     034.932.3115.

 

BỆNH VIỆN NHIỆT ĐỚI KHÁNH HÒA: 

Số điện thoại 1:     096.166.4088. 

Số điện thoại 2:     091.448.8329.

Số điện thoại 3:     0258.3760115

 

BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔI KHÁNH HÒA:

Số điện thoại :       096.535.1515

 

BỆNH VIỆN DA LIỄU KHÁNH HÒA:

Số điện thoại :       096.527.1515

 

TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ NINH HÒA:

Số điện thoại 1:     096.530.1515;

Số điện thoại 2:     090.644.2063;

Số điện thoại 3:     090.191.9171;

Số điện thoại 4:     098.982.0236 

Chia sẻ: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone