Các đơn vị

 LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM

GIÁM ĐỐC

Thầy thuốc Ưu tú. BSCKII. Trịnh Tiến Khoa

Email: ttkhoa.ytnh@khanhhoa.gov.vn

Điện thoại: 0258.8505009

PHÓ GIÁM ĐỐC

Thầy thuốc Ưu tú. BSCKI. Trần Chí

Email: tchi@khanhhoa.gov.vn

Điện thoại: 0906442063

PHÓ GIÁM ĐỐC

Thầy thuốc Ưu tú. BSCKI. Huỳnh Tấn Lộc

Email: htloc@khanhhoa.gov.vn

Điện thoại: 0901919171

 

CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG

PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

Trưởng phòng: BSCKI. Võ Thái

Phó Trưởng phòng: CKI. Triệu Thị Thanh Mai

Email: vothaibvnd@gmail.com

Điện thoại: 0905717901

PHÒNG KẾ HOẠCH NGHIỆP VỤ

Phó trưởng phòng: ThS. Trần Thị Minh Tâm

Email: tambvnd@gmail.com

Điện thoại: 01683221972

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Phụ trách phòng: CN. Trần Thị Hồng Nga

Email: pinknga.nt@gmail.com

Điện thoại: 0258 3370174

PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

Phụ trách phòng: CN. Phạm Thị Ngọc Diểm

Email: kimdutruong@gmail.com

Điện thoại: 0258 3672175

 

CÁC KHOA CHUYÊN MÔN

KHOA CẤP CỨU – HỒI SỨC TÍCH CỰC – CHỐNG ĐỘC

Trưởng khoa: Thầy thuốc Ưu tú. BSCKI. Lê Văn Hồng

Phó Trưởng khoa: BS. Lê Thị Hiếu

Điều dưỡng trưởng: CN. Phan Thị Thanh Vy

Email: thanhvi060980@gmail.com

Điện thoại: 0258 3849142

KHOA NGOẠI TỔNG HỢP

Trưởng khoa: Thầy thuốc Ưu tú. BSCKI. Đỗ Hữu Dũng

Điều dưỡng trưởng: CN. Nguyễn Hữu Phước

Email: ngoaisanbvnd@gmail.com

Điện thoại: 0258 3672172

KHOA CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN

Phó trưởng khoa: BS. Trương Hoài Phong

Điều dưỡng trưởng: CN. Lê Thị Thu Thuỳ

Email: phongbvnd@gmail.com

Điện thoại: 0975030454

KHOA LIÊN CHUYÊN KHOA (RHM-MẮT-TMH)

Phụ trách: BS. Ngô Thị Xuân Hòa

Điều dưỡng trưởng: CN. Nguyễn Trịnh Yến Vi

Email: lckhoabvnd@gmail.com

Điện thoại: 0258 3670067

KHOA KHÁM BỆNH CƠ SỞ 1

Phó trưởng khoa: BS. Cao Vĩnh Thường

Điều dưỡng trưởng: CN. Phạm Thị Ngọc Hà

Email: thanhthuy79kh@gmail.com

Điện thoại: 0917878774

KHOA NỘI – NHI – NHIỄM

Trưởng khoa: BSCKI. Trương Xuân Cơ

Phó Trưởng khoa: BSCKI. Nguyễn Ngọc Thảo

Điều dưỡng trưởng: CN. Nguyễn Lê Phương Uyên

Email: khoanoibvnd@gmail.com

Điện thoại: 0258 3672264

KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

Phó trưởng khoa: BS. Lê Quang Thoại

Email: lckhoabvnd@gmail.com

Điện thoại: 0798100899

KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH – XÉT NGHIỆM

Trưởng khoa: BSCKI. Hồ Thị Lợi

Phó trưởng khoa: CN. Ngô Lê Phương Thảo

Email: bshothiloi.79@gmail.com

Điện thoại: 0983630977

KHOA DƯỢC – TRANG THIẾT BỊ – VẬT TƯ Y TẾ

Trưởng khoa:  DS.ThS. Đỗ Hữu Thành

KTV. Trưởng: DS.CKI. Lương Thị Bích Trâm

Email: khoaduocbvnd@gmail.com

Điện thoại: 0258 3672265

KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN

Phó trưởng khoa: CN. Lê Thị Mỹ Hiền

Điều dưỡng trưởng: CN. Ngô Thị Thu Hồng

Email: myhienbvnd@gmail.com

Điện thoại: 0935316451

KHOA KHÁM BỆNH CƠ SỞ 2

Trưởng khoa: BSCKI. Huỳnh Thị Ngọc Cửu

Phó Trưởng khoa: BSCKI. Nguyễn Thị Thanh Thuỷ

Điều dưỡng trưởng: CN. Lê Thị Bích Hạnh

Email: huynhcuu1968@gmail.com

Điện thoại: 01692388234

CƠ SỞ ĐIỀU TRỊ METHADONE

Phó trưởng khoa: CN. Hồ Minh Mi

Email: hominhmipd@gmail.com

Điện thoại: 0258 3 630468

KHOA KIỂM SOÁT BỆNH TẬT VÀ HIV/AIDS

Trưởng khoa: CN. Kiều Văn Chương

Phó Trưởng khoa: ThS. Trần Minh Cảnh

Email: chuong_pd@yahoo.com.vn

Điện thoại: 0989820236

KHOA AN TOÀN THỰC PHẨM

Trưởng khoa: BS. Nguyễn Phùng Thanh My

Email: thanhmyytdp@gmail.com

Điện thoại: 0906463045

KHOA Y TẾ CÔNG CỘNG VÀ DINH DƯỠNG

Phó trưởng khoa: CN. Phạm Thanh Hiệp

Email: hiepytcc@gmail.com

Điện thoại: 0906463046

KHOA DÂN SỐ

Trưởng khoa: CN. Nguyễn Ngô Bích Khuê

Email: ngocdiep19802001@gmail.com

Điện thoại: 0914072459

 

PHÒNG KHÁM ĐKKV NINH SIM

 

Trưởng Phòng khám: BSCKI. Ngô Mỹ

Điều dưỡng trưởng: CN. Nguyễn Thị A Thao

Email: ngomy@khanhhoa.gov.vn

Điện thoại: 0985553334

 

27 TRẠM Y TẾ XÃ, PHƯỜNG

TRẠM Y TẾ XÃ NINH AN

Trưởng trạm: YS. Huỳnh Thị Kim My

Email: dttdung@khanhhoa.gov.vn

Điện thoại: 0258 3 621165

TRẠM Y TẾ XÃ NINH BÌNH

Trưởng trạm: CN. Trần Thị Vân

Email: ltaly@khanhhoa.gov.vn

Điện thoại: 0258 3 641611

TRẠM Y TẾ PHƯỜNG NINH DIÊM

Trưởng trạm: YS. Nguyễn Thị Hiền

Email: nthien@khanhhoa.gov.vn

Điện thoại: 0258 3 670999

TRẠM Y TẾ PHƯỜNG NINH ĐA

Trưởng trạm: YS. Lê Thị Hồng Vân

Email: lthvan.ytnh@khanhhoa.gov.vn

Điện thoại: 0258 3 845167

TRẠM Y TẾ XÃ NINH ĐÔNG

Trưởng trạm: YS. Trương Phan Như Ý

Email: vttchi@khanhhoa.gov.vn

Điện thoại: 0258 3 844660

TRẠM Y TẾ PHƯỜNG NINH GIANG

Trưởng trạm: YS. Phùng Hoàng Linh Âu

Email: ttha.ytnh@khanhhoa.gov.vn

Điện thoại: 0258 3 846327

TRẠM Y TẾ PHƯỜNG NINH HÀ

Trưởng trạm: YS. Nguyễn Hữu Tấn

Email: nhtan.ytnh@khanhhoa.gov.vn

Điện thoại: 0258 3 644749

TRẠM Y TẾ PHƯỜNG NINH HẢI

Trưởng trạm: CN. Trần Thị Kim Liên

Email: ttklien@khanhhoa.gov.vn

Điện thoại: 0258 3 849064

TRẠM Y TẾ XÃ NINH HƯNG

Trưởng trạm: BSCKI. Võ Quang Yên

Email: vqyen@khanhhoa.gov.vn

Điện thoại: 0258 3 641219

TRẠM Y TẾ PHƯỜNG NINH HIỆP

Phụ trách: YS. Mai Thành Tân

Email: lhluan@khanhhoa.gov.vn

Điện thoại: 0258 3 844346

TRẠM Y TẾ XÃ NINH ÍCH

Trưởng trạm: YS. Nguyễn Lãnh

Email: ptmhanh.ytnh@khanhhoa.gov.vn

Điện thoại: 0258 3 624106

TRẠM Y TẾ XÃ NINH LỘC

Trưởng trạm: BSCKI. Nguyễn Tri Phương

Email: ntphuong.ytnh@khanhhoa.gov.vn

Điện thoại: 0258 3 654036

TRẠM Y TẾ XÃ NINH PHÚ

Trưởng trạm: CN. Nguyễn Đăng Truyền

Email: dangtruyen0275@gmail.com

Điện thoại: 0914278946

TRẠM Y TẾ XÃ NINH PHỤNG

Phó Trưởng trạm PT: YS. Phạm Thị Xuân Thắm

Email: dtnanh@khanhhoa.gov.vn

Điện thoại: 0258 3 620130

TRẠM Y TẾ XÃ NINH PHƯỚC

Trưởng trạm: YS. Võ Thị Thanh Hương

Email: vtthuong.ytnh@khanhhoa.gov.vn

Điện thoại: 0258 3622178

TRẠM Y TẾ XÃ NINH QUANG

Trưởng trạm: CN.YS. Nguyễn Văn Trọng

Email: nvtrong.ytnh@khanhhoa.gov.vn

Điện thoại: 0258 3 641221

TRẠM Y TẾ XÃ NINH SIM

Trưởng trạm: BSCKI. Nguyễn Khiêm

Email: nkhiem.ytnh@khanhhoa.gov.vn

Điện thoại: 0258 3 660135

TRẠM Y TẾ NINH SƠN

Trưởng trạm: BS. Đào Xuân Toản

Email: ledinhngoc280993@gmail.com

Điện thoại: 0987000291

TRẠM Y TẾ XÃ NINH TÂN

Trưởng trạm: BSCKI. Phạm Hùng

Email: phung@khanhhoa.gov.vn

Điện thoại: 0258 3 619003

TRẠM Y TẾ XÃ NINH TÂY

Trưởng trạm: CN. Y Tấn Trung

Email: yttrung@khanhhoa.gov.vn

Điện thoại: 0258 3 662005

TRẠM Y TẾ XÃ NINH THÂN

Trưởng trạm: YS. Nguyễn Thị Ngọc Hoa

Email: hoa.tyt70@gmail.com

Điện thoại: 0934886948

TRẠM Y TẾ XÃ NINH THỌ

Phó Trưởng trạm PT: YS. Nguyễn Thị Kiều Nhi

Email: ptcan@khanhhoa.gov.vn

Điện thoại: 0258 3 921027

TRẠM Y TẾ XÃ NINH THỦY

Trưởng trạm: YS. Huỳnh Văn Phúc

Email: hvphuc@khanhhoa.gov.vn

Điện thoại: 0258 3 849866

TRẠM Y TẾ XÃ NINH THƯỢNG

Phó Trưởng trạm PT: YS. Nguyễn Thị Hiền 

Email: vttha.ytnh@khanhhoa.gov.vn

Điện thoại: 0258 3 663015

TRẠM Y TẾ XÃ NINH TRUNG

Phó Trưởng trạm PT: BS. Phạm Thị Mỹ Hạnh

Email: tramninhtrung@gmail.com

Điện thoại: 01682086799

TRẠM Y TẾ XÃ NINH VÂN

Trưởng trạm: YS. Nguyễn Thị Trang Đài

Email: ndtruyen@khanhhoa.gov.vn

Điện thoại: 0258 3 649010

TRẠM Y TẾ XÃ NINH XUÂN

Trưởng trạm: BS. Nguyễn Thị Mỹ Linh

Email:ptkmai@khanhhoa.gov.vn

Điện thoại: 0258 3 620071

Chia sẻ: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone