Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo và thanh niên Trung tâm Y tế ...

Về dự buổi đối thoại có BSCKII. Trịnh Tiến Khoa – Giám đốc Trung tâm Y tế Ninh Hòa, BSCKI Trần Chí- ...

Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa đạt thành tích cao trong Hội diễn ...

Về dự buổi đối thoại có BSCKII. Trịnh Tiến Khoa – Giám đốc Trung tâm Y tế Ninh Hòa, BSCKI Trần Chí- ...

Tập huấn định kiến giới – Chọn giới tính thai nhi và Mất cân ...

Về dự buổi đối thoại có BSCKII. Trịnh Tiến Khoa – Giám đốc Trung tâm Y tế Ninh Hòa, BSCKI Trần Chí- ...

Công ty TNHH Komipo Vân Phong Power Service ủng hộ Bếp ăn tình thương ...

Về dự buổi đối thoại có BSCKII. Trịnh Tiến Khoa – Giám đốc Trung tâm Y tế Ninh Hòa, BSCKI Trần Chí- ...