Tập huấn định kiến giới – Chọn giới tính thai nhi và Mất cân ...

 Sáng ngày 20/11/2023, tại Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa, Chi Cục Dân số tỉnh Khánh Hòa tổ chức lớp ...

Trung tâm Y tế Ninh Hòa tổ chức chương trình Vui Tết Trung thu cho ...

 Sáng ngày 20/11/2023, tại Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa, Chi Cục Dân số tỉnh Khánh Hòa tổ chức lớp ...

Chương trình khám tầm soát bệnh tim bẩm sinh miễn phí, tặng quà ...

 Sáng ngày 20/11/2023, tại Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa, Chi Cục Dân số tỉnh Khánh Hòa tổ chức lớp ...

Hội thi viên chức y tế giỏi, thanh lịch năm 2023 diễn ra thành công ...

 Sáng ngày 20/11/2023, tại Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa, Chi Cục Dân số tỉnh Khánh Hòa tổ chức lớp ...