Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa tổ chức Hội nghị đại biểu ...

Sáng ngày 30/12/2020, tại Hội trường cơ sở I, Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa tổ chức Hội nghị cán ...

Trung tâm Y tế Ninh Hòa tổ chức Hội thi viên chức Y tế giỏi, thanh ...

Sáng ngày 30/12/2020, tại Hội trường cơ sở I, Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa tổ chức Hội nghị cán ...

Bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về ...

Sáng ngày 30/12/2020, tại Hội trường cơ sở I, Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa tổ chức Hội nghị cán ...

Khai mạc Hướng dẫn thực hành nghề nghiệp cho Y sĩ

Sáng ngày 30/12/2020, tại Hội trường cơ sở I, Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa tổ chức Hội nghị cán ...