Trung tâm Y tế Ninh Hòa tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19

Ngay cổng bệnh viện, bảo vệ được phân công nhắc nhở, hướng dẫn bệnh nhân thực hiện các biện ...

LỢI ÍCH CỦA VIỆC THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Ngay cổng bệnh viện, bảo vệ được phân công nhắc nhở, hướng dẫn bệnh nhân thực hiện các biện ...

Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa tổ chức tiêm vắc xin cho lực ...

Ngay cổng bệnh viện, bảo vệ được phân công nhắc nhở, hướng dẫn bệnh nhân thực hiện các biện ...

Bài tuyên truyền cải cách hành chính

Ngay cổng bệnh viện, bảo vệ được phân công nhắc nhở, hướng dẫn bệnh nhân thực hiện các biện ...