Tổ chức thành công Đại hội Chi đoàn thanh niên Trung tâm Y tế ...

   Sáng ngày 15/6/2024, Đại hội chi đoàn thanh niên Trung tâm Y tế Ninh Hòa khóa VII, nhiệm kỳ 2024-2027 ...

Trung tâm Y tế Ninh Hòa tổ chức “Ngày hội 5S”

   Sáng ngày 15/6/2024, Đại hội chi đoàn thanh niên Trung tâm Y tế Ninh Hòa khóa VII, nhiệm kỳ 2024-2027 ...

BẢNG GIÁ THU TIÊM VẮC XIN NGOÀI CHƯƠNG TRÌNH TIÊM CHỦNG TỪ NGÀY ...

   Sáng ngày 15/6/2024, Đại hội chi đoàn thanh niên Trung tâm Y tế Ninh Hòa khóa VII, nhiệm kỳ 2024-2027 ...

Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo và thanh niên Trung tâm Y tế ...

   Sáng ngày 15/6/2024, Đại hội chi đoàn thanh niên Trung tâm Y tế Ninh Hòa khóa VII, nhiệm kỳ 2024-2027 ...