Hội thi viên chức y tế giỏi, thanh lịch năm 2023 diễn ra thành công ...

ăm 2023, Hội thi viên chức y tế giỏi, thanh lịch được tổ chức với 02 vòng thi: Vòng thi lý thuyết và ...

Số ca mắc bệnh tay chân miệng tăng nhanh trên địa bàn thị xã Ninh ...

ăm 2023, Hội thi viên chức y tế giỏi, thanh lịch được tổ chức với 02 vòng thi: Vòng thi lý thuyết và ...

Thêm trẻ tử vong vì đuối nước do cấp cứu ban đầu sai cách

ăm 2023, Hội thi viên chức y tế giỏi, thanh lịch được tổ chức với 02 vòng thi: Vòng thi lý thuyết và ...

Cách sơ cứu khi bị sứa biển tấn công

ăm 2023, Hội thi viên chức y tế giỏi, thanh lịch được tổ chức với 02 vòng thi: Vòng thi lý thuyết và ...