Câu lạc bộ thầy thuốc trẻ Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa tình ...

Sáng ngày 13/5/2022, Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ đã phối hợp với Chi đoàn thanh niên tổ chức đồng ...

Lễ kỉ niệm Ngày Quốc tế Điều dưỡng 12/5

Sáng ngày 13/5/2022, Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ đã phối hợp với Chi đoàn thanh niên tổ chức đồng ...

Ứng dụng công nghệ 4.0 tăng cường cải cách hành chính

Sáng ngày 13/5/2022, Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ đã phối hợp với Chi đoàn thanh niên tổ chức đồng ...

Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Ninh Hòa trao tặng “Chiếc xe yêu ...

Sáng ngày 13/5/2022, Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ đã phối hợp với Chi đoàn thanh niên tổ chức đồng ...