VNPT Khánh Hòa trao tặng vật phẩm hỗ trợ công tác phòng chống ...

Sáng ngày 27/4/2020, Lãnh đạo VNPT Khánh Hòa đã đến Trung tâm Y tế Ninh Hòa thăm hỏi và trao tặng vật ...

DANH SÁCH CÁC NHÀ HẢO TÂM ỦNG HỘ BẾP ĂN NĂM 2019

Sáng ngày 27/4/2020, Lãnh đạo VNPT Khánh Hòa đã đến Trung tâm Y tế Ninh Hòa thăm hỏi và trao tặng vật ...

DANH SÁCH CÁC NHÀ HẢO TÂM ỦNG HỘ BẾP ĂN TÌNH THƯƠNG NĂM 2019

Sáng ngày 27/4/2020, Lãnh đạo VNPT Khánh Hòa đã đến Trung tâm Y tế Ninh Hòa thăm hỏi và trao tặng vật ...

DANH SÁCH CÁC NHÀ HẢO TÂM ỦNG HỘ BẾP ĂN TÌNH THƯƠNG NĂM 2018

Sáng ngày 27/4/2020, Lãnh đạo VNPT Khánh Hòa đã đến Trung tâm Y tế Ninh Hòa thăm hỏi và trao tặng vật ...