Thông tin chung

Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế, chịu sự quản lý toàn diện của Giám đốc Sở Y tế, sự quản lý nhà nước của UBND thị xã Ninh Hòa. Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa thực hiện hai chức năng y tế dự phòng và khám, chữa bệnh.

slide1

 

– Địa chỉ: Tổ dân phố Phú Thọ 2, phường Ninh Diêm, thị xã Ninh Hòa,            tỉnh Khánh Hòa.

– Số điện thoại: 058. 3672171     – Số Fax: 058. 3672170

– Email: benhvienninhdiem@gmail.com

Chia sẻ: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone