Lịch sử hình thành

 

 

 

Trước năm 1975, Trạm xá Ninh Hòa là cơ sở y tế cấp huyện tại Ninh Hòa, thực hiện khám bệnh và kê đơn điều trị ngoại trú.

Sau ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất Tổ quốc 30/4/1975, Ngành Y tế Ninh Hòa được tổ chức gồm: Phòng Y tế, Bệnh xá Ninh Hòa (30 giường bệnh) và 01 Tổ vệ sinh phòng dịch.

Năm 1976, Bệnh xá Ninh Hòa được nâng lên thành Bệnh viện Khánh Ninh (70 giường bệnh).

Đến giữa năm 1979, huyện Khánh Ninh được tách ra thành 2 huyện Ninh Hòa và huyện Vạn Ninh. Bệnh viện Ninh Hòa được giao chỉ tiêu 80 giường bệnh, biên chế có 61 cán bộ nhân viên, Đội vệ sinh phòng dịch có 11 cán bộ nhân viên và Phòng Y tế có 3 cán bộ nhân viên.

Năm 1988, Bệnh viện Ninh Hòa được xây dựng mới bằng nguồn vốn của huyện và nhân dân Ninh Hòa đóng góp. Chỉ tiêu giường bệnh được nâng lên 160 giường.

Năm 2005 với sự đầu tư từ các nguồn vốn Trung ương, tỉnh và vốn ADB, Bệnh viện Ninh Hòa được xây dựng mới với quy mô 200 giường bệnh; quý II/2007 bệnh viện được đưa vào sử dụng. Về cơ cấu tổ chức Trung tâm có 19 khoa phòng gồm 9 khoa lâm sàng, 4 khoa cận lâm sàng, 4 phòng chức năng, 2 phòng khám đa khoa khu vực: Phòng khám ĐKKV Ninh Diêm và Ninh Sim, 2 Đội: Đội Y tế dự phòng và Đội BVSKBMTE- KHHGĐ và 27 trạm y tế xã, thị trấn. Chỉ tiêu giường bệnh là 240 giường (Bệnh viện 200 giường). Tổng số cán bộ viên chức 332 người, trong đó có 54 Bác sỹ (Thạc sỹ 05 người, chuyên khoa I có 18 người).

Ngày 24/12/2008, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ra Quyết định số 3165/QĐ-UBND thành lập Bệnh viện Đa khoa Khu vực Ninh Diêm, thực hiện chức năng nhiệm vụ là Bệnh viện đa khoa tuyến huyện, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho cán bộ và nhân dân huyện Ninh Hòa. Như vây, từ ngày 01/01/2009, Trung tâm Y tế Ninh Hòa hoạt động gồm 2 Bệnh viện: Bệnh viện đa khoa Ninh Hòa và Bệnh viện đa khoa Ninh Diêm, 2 đội, Phòng khám ĐKKV Ninh Sim và 27 Trạm Y tế xã, thị trấn.

Thực hiện quy hoạch mạng lưới khám chữa bệnh ngành y tế Khánh Hòa giai đoạn 2010 – 2020; ngày 14/12/2010 UBND tỉnh ra Quyết định số 3286/QĐ-UBND kiện toàn Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa và thành lập Bệnh viện ĐKKV Ninh Hòa làm nhiệm vụ Bệnh viện khu vực phía Bắc của tỉnh.

Hiện nay, Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa có các đơn vị trực thuộc:

-Bệnh viện ĐKKV Ninh Diêm (có 17 khoa phòng gồm: 4 phòng chức năng; 9 khoa lâm sàng; 4 khoa cận lâm sàng);

-Đội Y tế dự phòng;

-Đội BVSKBMTE- KHHGĐ;

-Phòng khám ĐKKV Ninh Sim;

-Phòng khám bệnh ngoại trú Cơ sở 2;

-Cơ sở điều trị Methadon;

-27 Trạm Y tế xã, phường và 02 phân Trạm Y tế xã.

Lãnh đạo tiền nhiệm:

 Từ năm 1975- 1976: BS Lê Tấn Ngọc, Giám đốc Trung tâm Y tế-TDTT

Từ năm 1976- 1979: BS Lê Tấn Ngọc: Trưởng Phòng Y tế; BS Nguyễn Xuân Đồng: Giám đốc bệnh viện.

Từ năm 1979- 1988: BS Lê Tấn Ngọc: Giám đốc.

Từ năm 1988- 1996: Giám đốc: BS Trần Văn Hiến; các Phó Giám đốc: BS Trịnh Ngọc Hòa, BS Nguyễn Văn Long, BS Cao Khả Anh.

Từ năm 1996- 2001: Giám đốc: BS Trịnh Ngọc Hòa; các Phó Giám đốc: BS Nguyễn Văn Long, BS Cao Khả Anh, BS Phạm Thị Đặc.

Từ năm 2001- 2007: Giám đốc: BSCKI Phạm Thị Đặc; các Phó Giám đốc: BSCKI Cao Khả Anh, BSCKI Nguyễn Trọng Liêm, BSCKI Phùng Thanh.

Từ năm 2007- 2010: Giám đốc: BSCKI Trương Phước An; các Phó Giám đốc: BSCKI Cao Khả Anh, BSCKI Phùng Thanh, BSCKI Trần Hoàng Thị Ái Châu.

Chia sẻ: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone