Lịch sử hình thành

         Sau ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất Tổ quốc 30/4/1975, Ngành Y tế Ninh Hòa được tổ chức gồm: Phòng Y tế, Bệnh xá Ninh Hòa (30 giường bệnh) và 01 Tổ Vệ sinh phòng dịch.
         Đến giữa năm 1979, huyện Khánh Ninh được tách ra thành 2 huyện Ninh Hòa và huyện Vạn Ninh. Bệnh viện Ninh Hòa được giao chỉ tiêu 80 giường bệnh.
         Ngày 24/12/2008, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ra Quyết định số 3165/QĐ-UBND thành lập Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Diêm. Trung tâm Y tế Ninh Hòa lúc này hoạt động gồm 2 bệnh viện: Bệnh viện đa khoa Ninh Hòa và Bệnh viện đa khoa Ninh Diêm, Đội Y tế dự phòng, Đội Bảo vệ sức khỏe BMTE-KHHGĐ, Phòng khám ĐKKV Ninh Sim và 27 Trạm Y tế xã, thị trấn.
         Ngày 14/12/2010, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ra Quyết định số 3286/QĐ-UBND kiện toàn Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa (gồm Bệnh viện ĐKKV Ninh Diêm, Đội Y tế dự phòng, Đội Bảo vệ sức khỏe BMTE-KHHGĐ, Phòng khám ĐKKV Ninh Sim, 27 trạm y tế xã, phường) và tách thành lập Bệnh viện ĐKKV Ninh Hòa làm nhiệm vụ Bệnh viện khu vực phía Bắc của tỉnh.
         Ngày 03/8/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ra Quyết định số 2197/QĐ-UBND về việc tổ chức lại Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Dân số-Kế hoạch gia đình thị xã Ninh Hòa vào Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa.
Cơ cấu tổ chức Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa hiện nay:
a) Lãnh đạo Trung tâm có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc.
b) Các phòng chức năng:
– Phòng Tổ chức – Hành chính;
– Phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ;
– Phòng Tài chính – Kế toán;
– Phòng Điều dưỡng.
c) Các khoa chuyên môn:
– Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS;
– Khoa Y tế công cộng và Dinh dưỡng;
– Khoa An toàn thực phẩm;
– Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản;
– Khoa Khám bệnh cơ sở 1;
– Khoa Cấp cứu – Hồi sức tích cực – Chống độc;
– Khoa Nội – Nhi – Truyền nhiễm;
– Khoa Ngoại tổng hợp;
– Khoa Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng;
– Khoa Liên chuyên khoa (Răng Hàm Mặt – Mắt – Tai Mũi Họng);
– Khoa Dược – Trang thiết bị – Vật tư y tế;
– Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn;
– Khoa Xét nghiệm và Chẩn đoán hình ảnh;
– Khoa Khám bệnh cơ sở 2;
– Khoa Dân số;
– Cơ sở điều trị Methadone.
d) Các đơn vị y tế trực thuộc:
– Phòng Khám đa khoa khu vực Ninh Sim;
– 27 Trạm Y tế xã, phường.
Lãnh đạo Trung tâm các giai đoạn:
Từ năm 1975- 1976: BS Lê Tấn Ngọc, Giám đốc Trung tâm Y tế-TDTT
Từ năm 1976- 1979: BS Lê Tấn Ngọc: Trưởng Phòng Y tế; BS Nguyễn Xuân Đồng: Giám đốc bệnh viện.
Từ năm 1979- 1988: Giám đốc: BS Lê Tấn Ngọc; Phó Giám đốc: BS Trần Văn Hiến, BS Trịnh Ngọc Hòa.
Từ năm 1988- 1996: Giám đốc: BS Trần Văn Hiến; các Phó Giám đốc: BS Trịnh Ngọc Hòa, BS Nguyễn Văn Long, BS Cao Khả Anh.
Từ năm 1996- 2001: Giám đốc: BS Trịnh Ngọc Hòa; các Phó Giám đốc: BS Nguyễn Văn Long, BS Cao Khả Anh, BS Phạm Thị Đặc.
Từ năm 2001- 2007: Giám đốc: BSCKI Phạm Thị Đặc; các Phó Giám đốc: BSCKI Cao Khả Anh, BSCKI Nguyễn Trọng Liêm, BSCKI Phùng Thanh.
Từ năm 2007- 2010: Giám đốc: BSCKI Trương Phước An; các Phó Giám đốc: BSCKI Cao Khả Anh, BSCKI Phùng Thanh, BSCKI Trần Hoàng Thị Ái Châu.
Từ năm 2009- 2010: Bệnh viện ĐKKV Ninh Diêm; Giám đốc: BSCKI Trịnh Tiến Khoa; Phó Giám đốc: BS Đoàn Thị Hồng.
Từ năm 2011 đến nay (2021): Giám đốc: BSCKII Trịnh Tiến Khoa
Phó Giám đốc: BS Đoàn Thị Hồng (2011-2017); BSCKII Nguyễn Trọng Liêm (2011-2017); BSCKI Trần Chí (2011 đến nay); BSCKI Huỳnh Tấn Lộc (2018 đến nay).

Chia sẻ: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone