Văn bản chỉ đạo của Trung Tâm

Tên Văn Bản Download
V/v Thư mời chào giá cạnh tranh may rèm cửa Tải về
Kết quả quản lý chất lượng 6 tháng đầu năm 2019 Tải về
Kết quả khảo sát sự hài lòng người bệnh nội trú quý 2 năm 2019 Tải về
Kết quả khảo sát sự hài lòng người bệnh ngoại trú đợt 1 năm 2019 Tải về
Báo Cáo V/v Kết quả tự kiểm tra quý I năm 2019 Tải về
Báo Cáo V/v Khảo sát sự hài lòng quý I năm 2019 Tải về
Báo Cáo V/v Cải tiến chất lượng KCB Tải về
Mời Thầu V/v cung cấp Vaccin – Sinh phẩm 2019 Tải về
THÔNG BÁO MỜI THẦU – V/v mua sắm trang thiết bị y tế 2019 Tải về
Thư mời chào giá cạnh tranh Tải về
Thư mời chào giá cạnh tranh Tải về
Thư mời chào giá cạnh tranh trang thiết bị văn phong Tải về
THÔNG BÁO MỜI THẦU V/V Cung cấp Vaccin năm 2019 Tải về
THÔNG BÁO MỜI THẦU Tải về
V/v công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Trung tâm Y tế Ninh Hòa Tải về
V/v mời tham gia liên doanh, liên kết thuê máy xét nghiệm Tải về
Kết quả kiểm tra, chất lượng Trung tâm Y tế Ninh Hòa Tải về
Quyết Định V/v Giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2018 Tải về
Danh mục kỹ thuật tại TTYT Ninh Hòa Tải về
Kết quả tự kiểm tra, đánh giá chất lượng Trung tâm Y tế TX Ninh Hòa Tải về
Thông tin đấu thầu thuốc Tải về
Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa kính mời Quý công ty có đầy đủ tư cách pháp nhân, đủ điều kiện và năng lực tham gia chào hàng cạnh tranh cung cấp Vật tư y tế Tải về
Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa kính mời quý Công ty có đầy đủ tư cách pháp nhân, đủ điều kiện và năng lực tham gia chào hàng cạnh tranh cung cấp Vaccine Tải về
Hội thi về tuyên truyền, thực hiện quy tắc ứng xử trong ngành y tế năm 2017 Tải về
Tăng cường công tác CCHC Tải về
Kế Hoạch Tổ chức Hội nghị Công chức, viên chức, người lao động năm 2017 Tải về
Công tác vệ sinh ATTP trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu Tải về
Lịch công tác tuần 51 Tải về
Lịch công tác tuần 50 Tải về
Lịch công tác tuần 49 Tải về
Lịch công tác tuần 48 Tải về
Lịch công tác tuần 47 Tải về
Lịch công tác tuần 46 Tải về
Lịch công tác tuần 45 Tải về
Lịch công tác tuần 44 Tải về
Lịch công tác tuần 43 Tải về
Lịch công tác tuần 42 Tải về
Lịch công tác tuần 41 Tải về
Lịch công tác tuần 40 Tải về
Lịch công tác tuần 38 Tải về
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 39 Tải về