V/v thông báo mời chào giá

Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn đơn vị sửa chữa và vệ sinh châm gas máy lạnh với nội dung cụ thể như sau:

I. THÔNG TIN CỦA ĐƠN VỊ YÊU CẦU BÁO GIÁ

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ NINH HÒA – Địa chỉ: Phú Thọ 2, Ninh Diêm, Ninh Hòa, Khánh Hòa
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá – Họ và tên: BS. Võ Thái – Chức vụ: Trưởng phòng Tổ Chức- Hành Chính – Số điện thoại: 0905717901
3. Cách thức tiếp nhận báo giá:
Nhận báo giá trực tiếp hoặc gửi thư tại địa chỉ: Phòng Tổ chức-Hành chính,
Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa. Địa chỉ: TDP Phú Thọ 2, P. Ninh Diêm, TX. Ninh
Hòa, Tỉnh Khánh Hòa.
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:
Từ 15h30 ngày 30 tháng 05 năm 2024 đến trước 17h00 ngày 06 tháng 06
năm 2024.
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá:
Tối thiểu 30 ngày, kể từ ngày 06 tháng 06 năm 2024.

Tải file đầy đủ: mẫu yêu cầu báo giá.signed.signed

Chia sẻ: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone