V/v thông báo mời chào giá Oxy lỏng y tế

Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo,
xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu: Oxy Y tế các loại với nội dung cụ thể như sau:
I. THÔNG TIN CỦA ĐƠN VỊ YÊU CẦU BÁO GIÁ
1. Đơn vị yêu cầu báo giá:
Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa.
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: – Họ và tên: Nguyễn Ngọc Hận – Nhân viên Dược-TTB-VTYT. – SĐT: 0973.401.906. – Địa chỉ email: ngochanbvnd@gmail.com
3. Cách thức tiếp nhận báo giá:
Nhận báo giá trực tiếp hoặc gửi thư tại địa chỉ: Khoa Dược – TTB – VTYT,
Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa. Địa chỉ: TDP Phú Thọ 2, P. Ninh Diêm, TX.
Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa.
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:
Từ 14h ngày 21 tháng 3 năm 2024 đến trước 17h ngày 29 tháng 3 năm 2024.
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá:
Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 29 tháng 3 năm 2024.

Tải văn bản đầy đủ: 2 .THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ KHÍ OXY 2024.signed.

Chia sẻ: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone