V/v thông báo mời chào giá dịch vụ tư vấn đầu thầu

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tư vấn, thẩm định tại Việt Nam.
Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa có nhu cầu lựa chọn đơn vị tư vấn đấu thầu (tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT, thầm định E-HSMT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu) – Gói thầu: Mua sắm hóa chất, vật tư y tế, sinh phẩm; – Theo hình thức: Đấu thầu rộng rãi qua mạng. – Tổng giá trị dự toán: 6.309.689.470 VNĐ. (Bằng chữ: Sáu tỉ, ba trăm lẻ chín triệu, sáu trăm tám mươi chín nghìn, bốn trăm bảy mươi đồng). Trung tâm kính mời các đơn vị quan tâm và đáp ứng đủ kinh nghiệm, năng lực trong lĩnh vực tư vấn đấu thầu, gửi hồ sơ chào giá với nội dung cụ thể như sau:
I. THÔNG TIN CỦA ĐƠN VỊ YÊU CẦU BÁO GIÁ
1. Đơn vị yêu cầu báo giá:
Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa.
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: – Họ và tên: DS. Đặng Thị Thanh Ánh – Khoa Dược-TTB-VTYT. – SĐT: 0935.530.355 – Địa chỉ email: khoaduocbvnd@gmail.com.
3. Cách thức tiếp nhận báo giá:
Nhận báo giá trực tiếp hoặc gửi thư tại địa chỉ: Khoa Dược – TTB – VTYT,
Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa. Địa chỉ: TDP Phú Thọ 2, P. Ninh Diêm, TX.
Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa.
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:
Từ ngày 03 tháng 6 năm 2024 đến trước 08h ngày 10 tháng 6 năm 2024.
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá:
Tối thiểu 30 ngày, kể từ ngày 03 tháng 6 năm 2024.

Tải Văn bản đầy đủ: thông báo mời chào giá dịch vụ tư vấn đấu thầu

Chia sẻ: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone