Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo xây dựng giá gói thầu

Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến cho Trung tâm với thông tin cụ thế sau:
I. THÔNG TIN CỦA ĐƠN VỊ YÊU CẦU BÁO GIÁ:
1. Đơn vị nhận yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa.
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm nhận yêu cầu báo giá: – Người nhận: Bác sĩ Võ Thái. – Chức vụ: Trưởng phòng Tổ chức-Hành chính. – ĐT: (0258).3672170.
3. Cách thức nhận báo giá: – Nhận trực tiếp hoặc gửi thư theo địa chỉ Phòng Tổ chức-Hành chính
Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa (Tổ dân phố Phú Thọ 2 – P. Ninh Diêm – TX.
Ninh Hòa – Tỉnh Khánh Hòa).
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:
Từ 8h00 phút ngày 14 tháng 6 năm 2024 đến trước 08h00 phút ngày 21
tháng 6 năm 2024.
Các báo giá nhận sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá:
Tối thiểu 45 ngày.

tải file đầy đủ: yêu cầu báo giá máy vi tính.signed

Chia sẻ: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone