Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu làm đường dây điện nổi

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ NINH HÒA – Địa chỉ: Phú Thọ 2, Ninh Diêm, Ninh Hòa, Khánh Hòa
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá – Họ và tên: BS. Võ Thái – Chức vụ: Trưởng phòng Tổ chức- Hành chính – Số điện thoại: 0905717901
3. Cách thức tiếp nhận báo giá:
Nhận báo giá trực tiếp hoặc gửi thư tại địa chỉ: Phòng Tổ chức-Hành chính, Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa. Địa chỉ: TDP Phú Thọ 2, P. Ninh Diêm, TX. Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa.
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:
Từ 10h00 ngày 24 tháng 4 năm 2024 đến trước 17h00 ngày 02 tháng 5 năm 2024.
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá:
Tối thiểu 30 ngày, kể từ ngày 02 tháng 05 năm 2024.

Xem văn bản đầy đủ: yêu cầu báo giá dây điện

Chia sẻ: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone