V/v Chào giá Quan trắc giám sát môi trường định kỳ, nước sinh hoạt, nước dùng trong khám chữa bệnh răng miệng năm 2024

Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo,
xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu: Quan trắc
giám sát môi trường định kỳ, nước sinh hoạt, nước dùng trong khám chữa bệnh răng
miệng năm 2024 với nội dung cụ thể như sau:
I. THÔNG TIN CỦA ĐƠN VỊ YÊU CẦU BÁO GIÁ
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ NINH HÒA – Địa chỉ: Phú Thọ 2, Ninh Diêm, Ninh Hòa, Khánh Hòa
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá – Họ và tên: Lê Thị Mỹ Hiền. – Chức vụ: Phó khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn. – Địa chỉ mail: myhienbvnd@gmail.com, số điện thoại: 0935316451.
3. Cách thức tiếp nhận báo giá: – Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Trung tâm Y tế thị
xã Ninh Hòa. Địa chỉ: Phú Thọ 2, Ninh Diêm, Ninh Hòa, Khánh Hòa hoặc – Nhận qua email: myhienbvnd@gmail.com
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:
Từ 14h00 ngày 25 tháng 03 năm 2024 đến trước 17h00 ngày 29 tháng 03 năm
2024.
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá:
Tối thiểu 30 ngày, kể từ ngày 29 tháng 03 năm 2024.

Tải văn bản đầy đủ: thư mời quan trắc (2).signed.signed

Chia sẻ: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone