Trung tâm Y tế Ninh Hòa tổ chức lớp tập huấn công tác văn thư, lưu trữ

         Chiều ngày 05/10/2022, Trung tâm Y tế đã tổ chức lớp tập huấn công tác văn thư, lưu trữ cho 44 cán bộ, nhân viên y tế phụ trách công tác văn thư lưu trữ và nhân viên của các phòng chức năng.

        Tại buổi tập huấn, CN Triệu Thị Thanh Mai – Phó Phòng Tổ chức- Hành chính đã triển khai những nội dung đổi mới của Nghị định 30/2020/NĐ-CP, ngày 05/3/2020 về công tác văn thư so với các văn bản trước đây, cụ thể: Yêu cầu quản lý công tác văn thư; giá trị pháp lý của văn bản điện tử; trách nhiệm, nhiệm vụ đối với công tác văn thư; những điểm mới trong thể thức văn bản; cách bảo quản thông tin, tài liệu mật; quy định mới về ký ban hành văn bản; trình tự quản lý văn bản đi và văn bản đến; cách thức lập hồ sơ lưu trữ.

         Thông qua buổi tập huấn, giúp cho đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác văn thư, lưu trữ tiếp thu, cập nhật những nội dung mới của nghiệp vụ văn thư, lưu trữ , triển khai hiệu quả yêu cầu thực tiễn của công tác văn phòng nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, kịp thời triển khai các nhiệm vụ của đơn vị.

Chia sẻ: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone