TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ VĂN THƯ LƯU TRỮ

         Chiều ngày 21/01/2019, Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2019.

         Đến dự có BSCKI. Trần Chí, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa; BSCKI. Võ Thái Trưởng phòng Tổ chức-Hành chính và 48 viên chức, người lao động kiêm nhiệm công tác văn thư, lưu trữ  ở các đơn vị trực thuộc Trung tâm.

vtlt1

vtlt2

Quang cảnh buổi tập huấn

         Tại đây, báo cáo viên của Trung tâm đã truyền đạt các nội dung của Luật Lưu trữ; Thông tư 01/2011/TT-BNV về hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính, hướng dẫn lập hồ sơ việc, hồ sơ cá nhân và của đơn vị; quản lý văn bản bằng exel, hướng dẫn sử dụng phần mềm E-Office.

         Lớp tập huấn được tổ chức nhằm trang bị những kiến thức cơ bản cũng như những kỹ năng mới về công tác văn thư, lưu trữ. Từ đó giúp cho viên chức, người lao động làm công tác văn thư, lưu trữ giải quyết, xử lý nhanh chóng công việc của mình. Đồng thời tham mưu đầy đủ và có hiệu quả cho trưởng đơn vị trong quá trình thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với lĩnh vực được giao, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ./

TCHC

Chia sẻ: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone