DANH SÁCH CÁC NHÀ HẢO TÂM ỦNG HỘ BẾP ĂN NĂM 2019

Stt Người ủng hộ Địa chỉ Ngày Nội dung
1 Ông Nguyễn Biết

 

Ninh Sơn 03/5/2019 Ủng hộ 500.000 đ
2 Cô Nguyễn Thị Kim Xuyến

 

Ninh Diêm 09/5/2019 Ủng hộ 500.000 đ
3 Cô Nguyễn Thị Chi Ninh Diêm Từ:

17/7/2019 đến

03/9/2019

Ủng hộ:

– 150 kg gạo

– 20 lít dàu chiên

– 05 kg đường

– 04kg bột ngọt

– 01 kg hạt nêm

– 12 chai xì dầu

4 Hội Từ thiện Ninh Thủy Ninh Thủy Từ:

19/7/2019 đến

13/1/2020

Ủng hộ:

– 350 kg gạo

– 05 kg đường

– 05 lít dầu chiên

– 05 lít nước mắm

– 05 kg bột ngọt

– 50 gói mì tôm

5 Bác Tư Cường

 

Ninh Thủy 16/8/2019 Ủng hộ 1.000.000 đ
6 Chị Minh Hương Ninh Thủy 16/8/2019

08/1/2020

Ủng hộ 500.000 đ

Ủng hộ 1.000.000 đ

7 Bà Tràn Thị Liên Ninh Thủy 23/8/2019 Ủng hộ 200 kg gạo

 

8

 

Cô Dư Thị Hội Bình Tây 28/8/2019 Ủng hộ 1.000.000 đ
9 Chị Duyên Võ Việt kiều Mỹ 17/9/2019 Ủng hộ 100 $

 

10 Cô 5 Chín

 

Bình Tây 06/1/2020 Ủng hộ 125 kg gạo
Chia sẻ: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone