DANH SÁCH CÁC NHÀ HẢO TÂM ỦNG HỘ BẾP ĂN TÌNH THƯƠNG

DANH SÁCH CÁC NHÀ HẢO TÂM ỦNG HỘ BẾP ĂN TÌNH THƯƠNG
 THÁNG 01/2023
STT Tên đơn vị , cá nhân Địa chỉ Tiền Mặt Chuyển Khoản Hiện vật Ghi chú
1 Hội Từ Thiện Ninh Thủy Ninh Thủy – Ninh Hòa – Khánh Hòa 50 kg gạo 05/01/2023
2 Hội Từ Thiện Ninh Thủy Ninh Thủy – Ninh Hòa – Khánh Hòa 50 kg gạo 06/01/2023
3 Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Phường Ninh Diêm Ninh Diêm – Ninh Hòa – Khánh Hòa    1,000,000 11/01/2023
4 Cô Đỗ Thị Dần Lạc Bình – Ninh Thọ – Ninh Hòa – Khán Hòa    1,100,000 11/01/2023
5 Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Xã Ninh An Ninh An – Ninh Hòa Khánh Hòa    1,000,000 11/01/2023
6 Ông Nguyễn Văn Mách Ninh Thủy – Ninh Hòa – Khánh Hòa 5 lít nước mắm 18/01/2023
7 Chị Phan Thị Hồng Loan Phú Thọ 2 – Ninh Diêm – Ninh Hòa – Khánh Hòa 200 kg gạo 18/01/2023
8 Cao Vĩnh Thường    2,000,000 19/01/2023
Tổng    3,100,000    2,000,000 300 kg gạo + 5 lít nước mắm
 THÁNG 02/2023
STT Tên đơn vị , cá nhân Địa chỉ Tiền Mặt Chuyển Khoản Hiện vật Ghi chú
1 Hội Từ Thiện Ninh Thủy Ninh Thủy – Ninh Hòa – Khánh Hòa 50 kg gạo 2/7/2023
Tổng                –                – 50 kg gạo
 THÁNG 03/2023
STT Tên đơn vị , cá nhân Địa chỉ Tiền Mặt Chuyển Khoản Hiện vật Ghi chú
1 Tiệm Vàng Sáng Phú Thọ 2 – Ninh Diêm- Ninh Hòa- Khánh Hòa 100 kg gạo 01/03/2023
2 Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Phường Ninh Diêm Ninh Diêm – Ninh Hòa – Khánh Hòa 1 bình dầu chiên 5 lít + 4 kg đường+ 4 chai xì dầu hiệu magi 06/03/2023
3 Hội Từ Thiện Ninh Thủy Ninh Thủy – Ninh Hòa – Khánh Hòa 50 kg gạo 07/03/2023
 THÁNG 04/2023
STT Tên đơn vị , cá nhân Địa chỉ Tiền Mặt Chuyển Khoản Hiện vật Ghi chú
1 Hội Phụ Nữ Ninh Diêm Ninh Diêm- Ninh Hòa- Khánh Hòa 9 lít dầu chiên+ 2 kg đường + 8 bịch hạt nêm+ 1 chai xì dầu+ 1 chai dầu hào lớn+ 3 chai dầu hào nhỏ 05/4/2023
2 Hội Phụ Nữ Ninh Thủy Ninh Thủy- Ninh Hòa- Khánh Hòa 50 kg gạo 07/4/2023
3 Tiệm Vàng Sáng Ninh Diêm- Ninh Hòa- Khánh Hòa 100 kg gạo 25/4/2023
4 Hội Phụ Nữ Ninh Ích Ninh Ích- Ninh Hòa- Khánh Hòa 50kg gạo lộc phượng+ 3 kg đường+ 2 kg bột ngọt+ 3 lít dầu đậu nành 27/4/2023
Tổng                –                –
Chia sẻ: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone