DANH SÁCH CÁC NHÀ HẢO TÂM ỦNG HỘ BẾP ĂN TÌNH THƯƠNG 2023

 THÁNG 01/2023
STT Tên đơn vị , cá nhân Địa chỉ Tiền Mặt Chuyển Khoản Hiện vật Ghi chú
1 Hội Từ Thiện Ninh Thủy Ninh Thủy – Ninh Hòa – Khánh Hòa 50 kg gạo 05/01/2023
2 Hội Từ Thiện Ninh Thủy Ninh Thủy – Ninh Hòa – Khánh Hòa 50 kg gạo 06/01/2023
3 Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Phường Ninh Diêm Ninh Diêm – Ninh Hòa – Khánh Hòa       1,000,000 11/01/2023
4 Cô Đỗ Thị Dần Lạc Bình – Ninh Thọ – Ninh Hòa – Khán Hòa       1,100,000 11/01/2023
5 Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Xã Ninh An Ninh An – Ninh Hòa Khánh Hòa       1,000,000 11/01/2023
6 Ông Nguyễn Văn Mách Ninh Thủy – Ninh Hòa – Khánh Hòa 5 lít nước mắm 18/01/2023
7 Chị Phan Thị Hồng Loan Phú Thọ 2 – Ninh Diêm – Ninh Hòa – Khánh Hòa 200 kg gạo 18/01/2023
8 Cao Vĩnh Thường      2,000,000 19/01/2023
Tổng       3,100,000      2,000,000 300 kg gạo + 5 lít nước mắm
 THÁNG 02/2023
STT Tên đơn vị , cá nhân Địa chỉ Tiền Mặt Chuyển Khoản Hiện vật Ghi chú
1 Hội Từ Thiện Ninh Thủy Ninh Thủy – Ninh Hòa – Khánh Hòa 50 kg gạo 2/7/2023
Tổng                    –                  – 50 kg gạo
 THÁNG 03/2023
STT Tên đơn vị , cá nhân Địa chỉ Tiền Mặt Chuyển Khoản Hiện vật Ghi chú
1 Tiệm Vàng Sáng Phú Thọ 2 – Ninh Diêm- Ninh Hòa- Khánh Hòa 100 kg gạo 01/03/2023
2 Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Phường Ninh Diêm Ninh Diêm – Ninh Hòa – Khánh Hòa 1 bình dầu chiên 5 lít + 4 kg đường+ 4 chai xì dầu hiệu magi 06/03/2023
3 Hội Từ Thiện Ninh Thủy Ninh Thủy – Ninh Hòa – Khánh Hòa 50 kg gạo 07/03/2023
 THÁNG 04/2023
STT Tên đơn vị , cá nhân Địa chỉ Tiền Mặt Chuyển Khoản Hiện vật Ghi chú
1 Hội Phụ Nữ Ninh Diêm Ninh Diêm- Ninh Hòa- Khánh Hòa 9 lít dầu chiên+ 2 kg đường + 8 bịch hạt nêm+ 1 chai xì dầu+ 1 chai dầu hào lớn+ 3 chai dầu hào nhỏ 05/4/2023
2 Hội Phụ Nữ Ninh Thủy Ninh Thủy- Ninh Hòa- Khánh Hòa 50 kg gạo 07/4/2023
3 Tiệm Vàng Sáng Ninh Diêm- Ninh Hòa- Khánh Hòa 100 kg gạo 25/4/2023
4 Hội Phụ Nữ Ninh Ích Ninh Ích- Ninh Hòa- Khánh Hòa 50kg gạo lộc phượng+ 3 kg đường+ 2 kg bột ngọt+ 3 lít dầu đậu nành 27/4/2023
 THÁNG 05/2023
STT Tên đơn vị , cá nhân Địa chỉ Tiền Mặt Chuyển Khoản Hiện vật Ghi chú
1 Hội Phụ Nữ phường Ninh Diêm Ninh Diêm – Ninh Hòa – Khánh Hòa 4 bình dầu Cooking ( 2 lít) + 4 bịch hạt nêm chay ( 450gam)+ 4 kg đường cát + 1,5 kg bột ngọt 04/05/2023
2 Nguyễn Thị Chi Ninh Diêm – Ninh Hòa – Khánh Hòa 2kg hạt nêm nataguts+ 2kg bột ngọt+ 5 lít dầu chiên+ 5kg đường 04/05/2023
3 Lê Thị Huyện Ninh Thủy – Ninh Hòa – Khánh Hòa 300kg gạo nở 05/05/2023
4 Hội Từ Thiện Ninh Thủy Ninh Thủy – Ninh Hòa – Khánh Hòa 50 kg gạo 09/05/2023
5 Tiệm Vàng Sáng Ninh Diêm- Ninh Hòa- Khánh Hòa 100kg gạo 24/05/2023
6 Hội Từ Thiện Ninh Thủy Ninh Thủy – Ninh Hòa – Khánh Hòa 50 kg gạo 26/05/2023
7 Chi Hội Phụ nữ Ninh Diêm Ninh Diêm- Ninh Hòa- Khánh Hòa 40 xuất quà cho thiếu nhi ( ngày 1/6/2023) 31/05/2023
 THÁNG 06/2023
STT Tên đơn vị , cá nhân Địa chỉ Tiền Mặt Chuyển Khoản Hiện vật Ghi chú
1 Cô Đỗ Thị Dần Lạc Bình – Ninh Thọ – Ninh Hòa – Khán Hòa       1,000,000 01/6/2023
2 Hội Từ Thiện Ninh Thủy Ninh Thủy – Ninh Hòa – Khánh Hòa 50kg gạo 05/6/2023
Cụ Bà: Nguyễn Thị Tuất Bá hà 2- Ninh Thủy- Ninh Hòa- Khánh Hòa 50kg gạo 22/6/2023
Tiệm Vàng Sáng Ninh Diêm- Ninh Hòa- Khánh Hòa 100kg gạo 23/6/2023
50kg gạo 23/6/2023
Hội Phụ Nữ Ninh Ích Ninh Ích- Ninh Hòa- Khánh Hòa 4 bao gạo lộc phượng( 10kg/bao)+ 3 chai dầu đậu nành simply ( 1lit1/chai)+ 1kg bột ngọt+ 2 kg đường + 1kg hạt nêm knor 27/6/2023
Nguyễn Thị Tặng Hòa Thuận 1- Ninh An- Ninh Hòa- Khánh Hòa       1,100,000 30/6/2023
Tổng       2,100,000                  –
 THÁNG 07/2023
STT Tên đơn vị , cá nhân Địa chỉ Tiền Mặt Chuyển Khoản Hiện vật Ghi chú
1 Chi hội bảo trợ BNN Y tế Khánh Hòa 09 Tô Hiến Thành-Nha Trang 03/4/2020
2 CB Agribank nha trang Nha trang 22/4/2020
1 Hội Từ Thiện Ninh Thủy Ninh Thủy – Ninh Hòa – Khánh Hòa 50 kg gạo 04/07/2023
2 Ông bà : Huỳnh Thanh Xuân + Lê Thị Bạch Tuyết Phước Lâm- Ninh Xuân – Ninh Hòa – Khánh Hòa       5,000,000 06/07/2023
3 Võ Thị Hoàng Dung Nguyễn Khuyến – Nha Trang – Khánh Hòa 170 xuất bánh canh 07/07/2023
4 Tiệm Vàng Sáng Ninh Diêm- Ninh Hòa- Khánh Hòa 100 kg gạo 7/24/2023
5 Hội Từ Thiện Ninh Thủy Ninh Thủy – Ninh Hòa – Khánh Hòa 100 kg gạo 7/31/2023
6 Cao Vĩnh Thường ( Nhà Thuốc Cao Vương) Ninh An – Ninh Hòa – Khánh Hòa      2,000,000 7/28/2023
Tổng       5,000,000      2,000,000 250 kg gạo + 170 xuất bánh canh
 THÁNG 08/2023
STT Tên đơn vị , cá nhân Địa chỉ Tiền Mặt Chuyển Khoản Hiện vật Ghi chú
1 MB ( 245263)      1,000,000 01/08/2023
2 Chi Hội Phụ nữ Ninh Diêm Ninh Diêm- Ninh Hòa- Khánh Hòa 5kg hạt nêm + 6 kg đường cát + 10 lít dầu chiên cái lân + 4 chai dầu hào 01/08/2023
3 Trần Thị Nhật Phượng Na Uy 20 xuất quà ( mỗi xuất 500.000 đồng) gửi trực tiếp cho bệnh nhân 03/08/2023
4 Hồ Trần Lisa Na Uy 250 kg gạo 04/08/2023
5 Võ Văn Lao Bá Hà 1 – Ninh Thủy – Ninh Hòa – Khánh Hòa 50 kg gạo 8/21/2023
6 Tiệm Vàng Sáng Ninh Diêm- Ninh Hòa- Khánh Hòa 100 kg gạo 8/21/2023
7 Nguyễn Thạch Ngọc Ninh Hiệp – Ninh Hòa – Khánh Hòa       1,000,000 8/31/2023
8 Hội Từ Thiện Ninh Thủy Ninh Thủy – Ninh Hòa – Khánh Hòa 50 kg gạo 8/31/2023
Tổng       1,000,000      1,000,000 20 xuất quà +450 kg gạo + 5 kg hạt nêm+ 6 kg đường + 10 lít dầu chiên + 4 chai dầu hào
 THÁNG 09/2023
STT Tên đơn vị , cá nhân Địa chỉ Tiền Mặt Chuyển Khoản Hiện vật Ghi chú
1 Tiệm Vàng Sáng Phú Thạnh – Ninh Thủy – Ninh Hòa- Khánh Hòa 100 kg gạo 21/09/2023
2 Hội Phụ Nữ Ninh Ích Ninh Ích- Ninh Hòa- Khánh Hòa 4 bao gạo lộc phượng ( 10kg/bao) + 4 chai dầu chiên đậu nành ( 1 lít/chai) + 1 kg bột ngọt + 2 kg đường 22/09/2023
Tổng                    –                  – 140 kg gạo + 4 chai dầu chiên + 1kg bột ngọt + 2 kg đường
 THÁNG 10/2023
STT Tên đơn vị , cá nhân Địa chỉ Tiền Mặt Chuyển Khoản Hiện vật Ghi chú
1 Hội Từ Thiện Ninh Thủy Ninh Thủy – Ninh Hòa – Khánh Hòa 50 kg gạo 02/10/2023
2 Bà Phạm Thị Hường Phú Thạnh – Ninh Thủy – Ninh Hòa- Khánh Hòa       2,000,000 06/10/2023
3 Cao Vĩnh Thường ( Nhà Thuốc Cao Vương) Ninh An – Ninh Hòa – Khánh Hòa      1,000,000 12/10/2023
4 Tiệm Vàng Sáng Phú Thạnh – Ninh Thủy – Ninh Hòa- Khánh Hòa 100 kg gạo 20/10/2023
5 Kimipo Vân Phong Power Serice Ninh Phước- Ninh Hòa – Khánh Hòa    42,000,000 23/10/2023
6 Nguyễn Khuya Ngân Hà- Ninh Thủy- Ninh Hòa- Khánh Hòa 100 kg gạo 30/10/2023
7 Hội Từ Thiện Ninh Thủy Ninh Thủy – Ninh Hòa – Khánh Hòa 50 kg gạo 31/10/2023
Tổng       2,000,000    43,000,000 300 kg gạo
 THÁNG 11/2023
STT Tên đơn vị , cá nhân Địa chỉ Tiền Mặt Chuyển Khoản Hiện vật Ghi chú
1 Trần Bi Tổ dân phố 2- Ninh Hải- Ninh Hòa- Khánh Hòa 1.000 kg gạo 04/11/2023
2 Tiệm Vàng Sáng Phú Thọ 2- Ninh Diêm – Ninh Hòa – Khánh Hòa 100 kg gạo
3 Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Ninh Ích Ninh An – Ninh Hòa – Khánh Hòa 50kg gạo + 3 chai dầu chiên + 1 lít dầu đầu nành+ 3 chai mắm + 3 chai xì dầu+ 3 kg đường + 3 kg bột ngọt
4 Tiệm Vàng Sáng Phú Thọ 2- Ninh Diêm – Ninh Hòa – Khánh Hòa 100 kg gạo 20/11/2023
5 Phạm Văn Mách Ninh Thủy – Ninh Hòa- Khánh Hòa 5 lít mắm 21/11/2023
6 Cao Vĩnh Thường ( Nhà Thuốc Cao Vương) Ninh An – Ninh Hòa – Khánh Hòa      1,000,000 27/11/2023
7 Hội Từ Thiện Ninh Thủy Ninh Thủy – Ninh Hòa – Khánh Hòa 50kg gạo 29/11/2023
Tổng                    –      1,000,000
 THÁNG 12/2023
STT Tên đơn vị , cá nhân Địa chỉ Tiền Mặt Chuyển Khoản Hiện vật Ghi chú
1 Tiệm Vàng Sáng Phú Thọ 2- Ninh Diêm – Ninh Hòa – Khánh Hòa 100 kg gạo 12/18/2023
2 Hội Từ Thiện Ninh Thủy Ninh Thủy – Ninh Hòa – Khánh Hòa 50 kg gạo 12/28/2023
3 Bà Lê Thị Huyện Ninh Thủy – Ninh Hòa – Khánh Hòa 200 kg gạo 12/29/2023
4 Cao Vĩnh Thường ( Nhà Thuốc Cao Vương) Ninh An – Ninh Hòa – Khánh Hòa      2,000,000
Tổng                    –      2,000,000 350kg gạo
Chia sẻ: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone