Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa tổ chức Tổng kết công tác xã hội ...

Nhằm tổng kết, đánh giá công tác xã hội tại bệnh viện và tri ân các nhà hảo tâm đã luôn đồng ...

Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa tổ chức Hội nghị đại biểu CBVC ...

Nhằm tổng kết, đánh giá công tác xã hội tại bệnh viện và tri ân các nhà hảo tâm đã luôn đồng ...

Công ty cổ phẩn Đô thị Ninh Hòa hỗ trợ công tác phòng, chống ...

Nhằm tổng kết, đánh giá công tác xã hội tại bệnh viện và tri ân các nhà hảo tâm đã luôn đồng ...

Trung tâm Y tế Ninh Hòa tổ chức lớp tập huấn công tác văn thư, ...

Nhằm tổng kết, đánh giá công tác xã hội tại bệnh viện và tri ân các nhà hảo tâm đã luôn đồng ...