Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng ủy Trung tâm Y tế Ninh Hòa

Thực hiện theo Kế hoạch 120-KH/TU, ngày 19 tháng 7 năm 2019 của Thị Ủy Ninh Hòa và Kế hoạch 82-KH/TU, ...

Trung tâm Y tế Ninh Hòa tổ chức Hội nghị Cán bộ viên chức năm ...

Thực hiện theo Kế hoạch 120-KH/TU, ngày 19 tháng 7 năm 2019 của Thị Ủy Ninh Hòa và Kế hoạch 82-KH/TU, ...

Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa tổ chức tập huấn bình đẳng giới ...

Thực hiện theo Kế hoạch 120-KH/TU, ngày 19 tháng 7 năm 2019 của Thị Ủy Ninh Hòa và Kế hoạch 82-KH/TU, ...

Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa tổ chức tập huấn quy tắc ứng xử ...

Thực hiện theo Kế hoạch 120-KH/TU, ngày 19 tháng 7 năm 2019 của Thị Ủy Ninh Hòa và Kế hoạch 82-KH/TU, ...