Trung tâm Y tế Ninh Hòa tổ chức diễn tập phòng chống dịch Covid-19

Nằm trong các hoạt động phòng chống dịch Covid-19 gây ra, chiều ngày 06/3/2020, Trung tâm Y tế Ninh Hòa đã ...

Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng ủy Trung tâm Y tế Ninh Hòa

Nằm trong các hoạt động phòng chống dịch Covid-19 gây ra, chiều ngày 06/3/2020, Trung tâm Y tế Ninh Hòa đã ...

Trung tâm Y tế Ninh Hòa tổ chức Hội nghị Cán bộ viên chức năm ...

Nằm trong các hoạt động phòng chống dịch Covid-19 gây ra, chiều ngày 06/3/2020, Trung tâm Y tế Ninh Hòa đã ...

Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa tổ chức tập huấn bình đẳng giới ...

Nằm trong các hoạt động phòng chống dịch Covid-19 gây ra, chiều ngày 06/3/2020, Trung tâm Y tế Ninh Hòa đã ...