Đại hội Công đoàn Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa lần thứ IV, ...

Chiều ngày 21 và sáng ngày 22/03/2023, Công đoàn Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa đã tổ chức Đại hội ...

Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa triển khai kỹ thuật xét nghiệm ...

Chiều ngày 21 và sáng ngày 22/03/2023, Công đoàn Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa đã tổ chức Đại hội ...

Trung tâm Y tế Ninh Hòa tổ chức Hội nghị đối thoại giữa lãnh ...

Chiều ngày 21 và sáng ngày 22/03/2023, Công đoàn Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa đã tổ chức Đại hội ...

Trung tâm Y tế tổ chức cuộc thi Rung chuông vàng cho đoàn viên thanh ...

Chiều ngày 21 và sáng ngày 22/03/2023, Công đoàn Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa đã tổ chức Đại hội ...