Các hoạt động ý nghĩa nhân Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 được tổ ...

Hòa chung không khí phấn khởi chào mừng ngày quốc tế thiếu nhi; Công đoàn cơ sở phối hợp với Chi ...

Thanh toán chi phí khám, chữa bệnh không dùng tiền mặt bằng quét ...

Hòa chung không khí phấn khởi chào mừng ngày quốc tế thiếu nhi; Công đoàn cơ sở phối hợp với Chi ...

Tập huấn công tác truyền thông giáo dục sức khỏe

Hòa chung không khí phấn khởi chào mừng ngày quốc tế thiếu nhi; Công đoàn cơ sở phối hợp với Chi ...

Sôi nổi với hoạt động chào mừng Ngày Quốc tế điều dưỡng 12/5

Hòa chung không khí phấn khởi chào mừng ngày quốc tế thiếu nhi; Công đoàn cơ sở phối hợp với Chi ...