Khai mạc Hướng dẫn thực hành nghề nghiệp cho Y sĩ

Sáng ngày 17/7/2020, Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa tổ chức Khai mạc Hướng dẫn thực hành nghề nghiệp ...

Trung tâm Y tế Ninh Hòa tổ chức sơ kết công tác y tế 6 tháng đầu ...

Sáng ngày 17/7/2020, Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa tổ chức Khai mạc Hướng dẫn thực hành nghề nghiệp ...

VNPT Khánh Hòa trao tặng vật phẩm hỗ trợ công tác phòng chống ...

Sáng ngày 17/7/2020, Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa tổ chức Khai mạc Hướng dẫn thực hành nghề nghiệp ...

Trung tâm Y tế Ninh Hòa nhận được sự quan tâm của Ngân hàng ...

Sáng ngày 17/7/2020, Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa tổ chức Khai mạc Hướng dẫn thực hành nghề nghiệp ...