Trung tâm Y tế Ninh Hòa tổ chức sơ kết công tác y tế 6 tháng đầu ...

Sáng ngày 09/7/2020, Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác y tế 6 tháng đầu ...

VNPT Khánh Hòa trao tặng vật phẩm hỗ trợ công tác phòng chống ...

Sáng ngày 09/7/2020, Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác y tế 6 tháng đầu ...

Trung tâm Y tế Ninh Hòa nhận được sự quan tâm của Ngân hàng ...

Sáng ngày 09/7/2020, Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác y tế 6 tháng đầu ...

Trung tâm Y tế Ninh Hòa tổ chức diễn tập phòng chống dịch Covid-19

Sáng ngày 09/7/2020, Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác y tế 6 tháng đầu ...