Tổ chức diễn văn nghệ phục vụ bệnh nhân và người dân địa ...

Sau một thời gian chuẩn bị chương trình, đêm diễn văn nghệ với chủ đề "Trái tim nhân ái" do Hội ...

Chương trình nâng cao sức khỏe người cao tuổi tại thị xã Ninh Hòa

Sau một thời gian chuẩn bị chương trình, đêm diễn văn nghệ với chủ đề "Trái tim nhân ái" do Hội ...

CHUNG TAY HÀNH ĐỘNG VÌ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG

Sau một thời gian chuẩn bị chương trình, đêm diễn văn nghệ với chủ đề "Trái tim nhân ái" do Hội ...