DIỄN TẬP PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ

       Ngày 30/6/2017, Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa phối hợp cùng Phòng Cảnh sát PCCC số 3 – Cảnh sát PCCC tỉnh Khánh Hòa tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Bệnh viện đa khoa khu vực Ninh Diêm, Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa.

          Cuộc diễn tập nhằm kiểm tra phương tiện chữa cháy, khả năng huy động lực lượng, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ của đơn vị; đánh giá và nâng cao năng lực phối hợp, tác chiến giữa các lực lượng liên quan. Quy mô cuộc diễn tập tương đối lớn, được chuẩn bị kỹ lưỡng. Dưới sự hướng dẫn của 12 cán bộ chiến sĩ phòng Cảnh sát PCCC số 3 – Cảnh sát PCCC tỉnh Khánh Hòa. Đơn vị có sự tham gia của Lãnh đạo, toàn thể đội viên đội PCCC và 50 CBVC-NLĐ. Phương tiện chữa cháy được huy động gồm 02 xe chữa cháy, 02 vòi chữa cháy của bệnh viện và 04 vòi chữa cháy của lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp. Buổi diễn tập đã nâng cao ý thức PCCC và trình độ nghiệp vụ về chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, các giải pháp thoát nạn, phương pháp, biện pháp sơ cấp cứu ban đầu, di chuyển tài sản,… của lực lượng PCCC cơ sở.

          Thông qua buổi diễn tập này, lãnh đạo trung tâm muốn nhắn gửi đến toàn thể CBVC-NLĐ thông điệp về công tác PCCC và cứu nạn cứu hộ: “Hãy luôn đề cao trong việc phòng cháy nổ, chủ động PCCC và bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của chính mình, của đơn vị và tất cả mọi người”. Đơn vị sẽ thường xuyên tổ chức học tập và diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại cơ sở để nâng cao nghiệp vụ, tăng cường khả năng ứng phó tình huống của đội PCCC cơ sở. Đồng thời, tiến hành kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống chữa cháy, các phương tiện chữa cháy tại chỗ,… để đảm bảo công tác PCCC tại đơn vị.

pcch1

Một số hình ảnh về công tác diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại Bệnh viện đa khoa khu vực Ninh Diêm, Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa

pcch4 pcch2 pcch3
Chia sẻ: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone