GSTS.Nguyễn Viết Tiến- Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế thăm và ...

Sáng ngày 11/6/2018, Đoàn công tác Bộ Y tế do Thứ trưởng Thường trực, GSTS. Nguyễn Viết Tiến làm ...

LỄ PHÁT ĐỘNG “HÃY VỆ SINH TAY – BẢO VỆ SỰ SỐNG”

Sáng ngày 11/6/2018, Đoàn công tác Bộ Y tế do Thứ trưởng Thường trực, GSTS. Nguyễn Viết Tiến làm ...

TRIỂN KHAI PHẪU THUẬT PHACO ĐIỀU TRỊ ĐỤC THỦY TINH THỂ

Sáng ngày 11/6/2018, Đoàn công tác Bộ Y tế do Thứ trưởng Thường trực, GSTS. Nguyễn Viết Tiến làm ...

HỘI THI TUYÊN TRUYỀN VỀ THỰC HIỆN QUY TẮC ỨNG XỬ NĂM 2017

Sáng ngày 11/6/2018, Đoàn công tác Bộ Y tế do Thứ trưởng Thường trực, GSTS. Nguyễn Viết Tiến làm ...