Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa phát động phong trào Tết trồng cây

         Thực hiện lời Bác Hồ dạy “Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”, chiều ngày 19/01/2019 Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa tổ chức ra quân phát động phong trào Tết trồng cây.

         Hoạt động đã thu hút các cán bộ, công viên chức của Trung tâm tham gia tích cực trồng cây, các cây xanh đã được trồng xung quanh các khoa và khuôn viên của trung tâm. Đi đôi với việc trồng cây, các cán bộ, công viên chức còn tích cực dọn dẹp vệ sinh khuôn viên, chăm bón các cây xanh để cây phát triển tốt.

         Hoạt động đã diễn ra với không khí phấn khởi, góp phần vào việc tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ nhân viên y tế, đặc biệt là các cán bộ nhân viên trẻ nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sinh thái, giữ gìn cảnh quang xanh, sạch, đẹp cũng là một tiêu chí để điều trị và chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân.tc1

tc2

Chia sẻ: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone