HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN NĂM 2018 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2019

         Nhằm đánh giá hoạt động của công đoàn trong năm qua, sáng 05/01/2019, Ban Chấp hành Công đoàn Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Công đoàn năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 tại Hội trường Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa.

          Nhìn chung, trong năm vừa qua Công đoàn Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa đã tham gia quản lý, giám sát, động viên CBVC- LĐ thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ. Công đoàn đã bám sát chương trình, kế hoạch đề ra; thể hiện tốt vai trò đại diện chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CBVC- NLĐ, công đoàn viên. Bên cạnh đó công đoàn đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên và người lao động; tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động bằng nhiều hoạt động hiệu quả, thiết thực. Trong năm 2018, Công đoàn đã kết nạp mới 17 đoàn viên, phát 125 thẻ đoàn viên.

          Kết quả năm 2018, Công đoàn ngành đã khen: 15 cá nhân; khen Phụ nữ 2 giỏi: 11 cá nhân. Liên đoàn Lao động tỉnh khen: Tập thể Công đoàn cơ sở Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa. Công đoàn cơ sở khen: 11 tập thể và 52 cá nhân; phụ nữ 2 giỏi khen: 45 cá nhân. Công đoàn  Trung tâm được  xếp loại Đơn vị vững mạnh.

cd1

         Hội nghị cũng được nghe một số báo cáo tham luận; trao đổi, đóng góp ý kiến, kinh nghiệm và bàn bạc giải pháp khắc phục những hạn chế, tồn tại trong năm 2018. Đồng thời, hội nghị cũng đã đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác đoàn năm 2019, trong đó chú trọng nhiều công tác đặc thù và cũng là thế mạnh của Công đoàn Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa.

          Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trịnh Tiến Khoa, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa đã cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Công đoàn ngành, đồng thời đánh giá cao và biểu dương những thành tích đạt được của Công đoàn Trung tâm. Đồng chí tin tưởng các đoàn viên công đoàn sẽ tiếp tục phát huy các kết quả đạt được, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2019 và tập trung xây dựng những hoạt động mang màu sắc riêng của đơn vị, đồng thời gởi lời chúc mừng năm mới, chúc sức khỏe, thành công tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa nhân dịp năm mới.

cd2

Chia sẻ: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone