THAM DỰ CUỘC THI “MÔ HÌNH, SÁNG KIẾN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA ...

Trong 02 ngày 24 và 25/7/2017, các viên chức trẻ Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa tham dự vòng sơ khảo cuộc ...

DIỄN TẬP PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ

Trong 02 ngày 24 và 25/7/2017, các viên chức trẻ Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa tham dự vòng sơ khảo cuộc ...

CHUNG SỨC HÀNH ĐỘNG VÌ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG

Trong 02 ngày 24 và 25/7/2017, các viên chức trẻ Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa tham dự vòng sơ khảo cuộc ...

Tổ chức diễn văn nghệ phục vụ bệnh nhân và người dân địa ...

Trong 02 ngày 24 và 25/7/2017, các viên chức trẻ Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa tham dự vòng sơ khảo cuộc ...