Trung tâm Y tế Ninh Hòa tổ chức Hội nghị Cán bộ viên chức năm 2019

         Hội nghị cán bộ viên chức hàng năm là hoạt động ý nghĩa, quan trọng của Trung tâm Y tế Ninh Hòa nhằm đánh giá một năm thực hiện công tác và đề ra phương hướng nhiệm vụ cho năm tiếp theo.

         Vào sáng ngày 25/12/2019 Trung tâm Y tế Ninh Hòa đã tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức năm 2019 với hơn 100 đại biểu đại diện  cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động toàn Trung tâm.

         Hội nghị đã biểu quyết và bầu ra Đoàn chủ tịch gồm: BSCKII Trịnh Tiến Khoa- Bí thư Đảng ủy- Giám đốc Trung tâm Y tế Ninh Hòa, BSCKI Trần Chí – Phó Bí thư Đảng ủy- Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Ninh Hòa và BSCKI Huỳnh Tấn Lộc- Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Ninh Hòa . Hội nghị cũng đã biểu quyết bầu ra Đoàn thư ký gồm: CN Trương Thị Kim Dư và CN Triệu Thị Thanh Mai.

         Đoàn Chủ tịch thông qua các báo cáo kiểm điểm việc thực hiện các Nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện kế hoạch công tác năm 2019; Báo cáo kết quả thực hiện nhiêm vụ chỉ tiêu kế hoạch và kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBVC năm 2018 và phương hướng công tác năm 2020; Báo cáo kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBVC và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2019; Báo cáo hoạt động Ban thanh tra nhân dân năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020. Hội nghị hoàn toàn thống nhất với các nội dung mà Đoàn chủ tịch đã thông qua.

         Tại hội nghị, Phòng Tổ chức Hành chính đã công bố các Quyết định khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2019. Sau đó, các đại biểu đã nghe báo cáo tham luận của Khoa Cấp cứu- Hồi sức tích cực-Chống độc và Trạm Y tế xã Ninh Quang về kết quả hoạt động nhiệm vụ chính trị của đơn vị và thực hiện Nghị quyết cán bộ viên chức năm 2018.

         Hội nghị đã bầu ra Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2020 – 2022 gồm 3 thành viên: BSCKI Huỳnh Tấn Lộc, BSCKI Đỗ Hữu Dũng, BS Nguyễn Tri Phương.

         Các đại biểu đã cùng nhau nhìn lại kết quả hoạt động của toàn Trung tâm trong năm 2019, bên cạnh những thành tích đạt được, đơn vị vẫn còn một số hạn chế khuyết điểm tồn tại. Với tinh thần tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, khắc phục những mặt yếu kém, Trung tâm đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ cụ thể và phát động thi đua năm 2020 trong toàn đơn vị.

         Hội nghị cán bộ viên chức đã diễn ra thành công tốt đẹp, tạo được sự phấn khởi  cho cán bộ, viên chức, người lao động trong việc phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn trong những năm tiếp theo.

hg

Khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2019

hg2

Hội nghị cán bộ viên chức năm 2019

Chia sẻ: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone