DANH SÁCH CÁC NHÀ HẢO TÂM ỦNG HỘ BẾP ĂN TÌNH THƯƠNG NĂM 2018

THÁNG 01/2018
STT Tên đơn vị , cá nhân Địa chỉ Tiền Mặt Chuyển Khoản Hiện vật Ghi chú  
1 Chi hội bảo trợ BNN Y tế Khánh Hòa 09 Tô Hiến Thành-Nha Trang       2,550,000   08/1/2018  
2 Nhóm từ thiện phường Ninh Thủy Ninh Thủy     100 kg gạo 09/1/2018  
3 Gia Đình Ông Nguyễn Phát Chánh Ninh Diêm     2 thùng sữa vinamilk 10/1/2018  
4 Vy Nguyễn USA     50kg gạo 10/1/2018  
5 Bà Dư Thị Chính TDP 8 – Ninh Hải     200 kg gạo 26/1/2018  
  Tổng                 –       2,550,000  350kg gạo
+ 2 tháng sũa vinamilk
 
 THÁNG 02/2018
STT Tên đơn vị , cá nhân Địa chỉ Tiền Mặt Chuyển Khoản Hiện vật Ghi chú  
1 Chi hội bảo trợ BNN Y tế Khánh Hòa 09 Tô Hiến Thành-Nha Trang       5,000,000      
2 Nhóm từ thiện phường Ninh Thủy Ninh Thủy     100 kg gạo 02/2/2018  
3 Bà Đỗ Thị Dần Ninh Thọ      500,000   1 kg bột ngọt 07/2/2018  
4 Cty Yến Sào Khánh Hòa Nha trang     500kg gạo 09/2/2018  
  Tổng        500,000     5,000,000  600kg gạo
+ 1 kg bột ngọt
 
 THÁNG 03/2018
STT Tên đơn vị , cá nhân Địa chỉ Tiền Mặt Chuyển Khoản Hiện vật Ghi chú  
1 Chi hội bảo trợ BNN Y tế Khánh Hòa 09 Tô Hiến Thành-Nha Trang       4,800,000   05/3/2018  
2 Nhóm từ thiện phường Ninh Thủy Ninh Thủy     100 kg gạo 05/3/2018  
3 Chi hội bảo trợ BNN Y tế Khánh Hòa 09 Tô Hiến Thành-Nha Trang       2,200,000   19/3/2018  
  Tổng                 –       7,000,000  100 kg gạo    
 THÁNG 04/2018
STT Tên đơn vị , cá nhân Địa chỉ Tiền Mặt Chuyển Khoản Hiện vật Ghi chú  
1 Chi hội bảo trợ BNN Y tế Khánh Hòa 09 Tô Hiến Thành-Nha Trang       3,250,000   03/4/2018  
2 Vy Nguyễn USA      500,000     02/4/2018  
3 Nhóm từ thiện Ninh Thủy Ninh Thủy     100kg gạo 02/4/2018  
5              
  Tổng        500,000     3,250,000  100kg gạo    
 THÁNG 05/2018
STT Tên đơn vị , cá nhân Địa chỉ Tiền Mặt Chuyển Khoản Hiện vật Ghi chú  
1 Hội từ thiện Ninh Thủy Ninh Thủy     100 kg gạo 02/5/2018  
2 Chi hội bảo trợ BNN Y tế Khánh Hòa 09 Tô Hiến Thành-Nha Trang       2,600,000   03/5/2018  
3 Hội từ thiện Ninh Thủy Ninh Thủy     100 kg gạo 31/5/2018  
5              
  Tổng                 –       2,600,000  200kg gạo    
 THÁNG 06/2018
STT Tên đơn vị , cá nhân Địa chỉ Tiền Mặt Chuyển Khoản Hiện vật Ghi chú  
1 Hội từ thiện Ninh Thủy Ninh Thủy       02/5/2018  
1 Chi hội bảo trợ BNN Y tế Khánh Hòa 09 Tô Hiến Thành-Nha Trang       2,900,000   06/6/2018  
3 Hội từ thiện Ninh Thủy Ninh Thủy       31/5/2018  
  Tổng                 –       2,900,000      
 THÁNG 07/2018
STT Tên đơn vị , cá nhân Địa chỉ Tiền Mặt Chuyển Khoản Hiện vật Ghi chú  
1 Chi hội bảo trợ BNN Y tế Khánh Hòa 09 Tô Hiến Thành-Nha Trang       2,450,000   02/7/2018  
2 Hội từ thiện Ninh Thủy Ninh Thủy     100 kg gạo 02/7/2018  
3 Công Ty Cát Trắng Ninh Hải   3,000,000     24/7/2018  
  Tổng     3,000,000     2,450,000  100 kg gạo    
 THÁNG 08/2018
STT Tên đơn vị , cá nhân Địa chỉ Tiền Mặt Chuyển Khoản Hiện vật Ghi chú  
1 Chi hội bảo trợ BNN Y tế Khánh Hòa 09 Tô Hiến Thành-Nha Trang       3,100,000   06/8/2018  
2 Hội từ thiện Ninh Thủy Ninh Thủy     100 kg gạo 6/8/2018  
3 Nguyễn Thị Hải Ninh Sơn      500,000     15/8/2018  
4 Đỗ Thị Dần Ninh Thọ      500,000   3 chai dầu ăn( 3 l)+ 2 kg bột ngọt + 2 kg đường 15/8/2018  
  Tổng     1,000,000     3,100,000      
 THÁNG 09/2018
STT Tên đơn vị , cá nhân Địa chỉ Tiền Mặt Chuyển Khoản Hiện vật Ghi chú  
1 Chi hội bảo trợ BNN Y tế Khánh Hòa 09 Tô Hiến Thành-Nha Trang       2,050,000   05/9/2018  
2 Hội từ thiện Ninh Thủy Ninh Thủy     100 kg gạo 26/9/2018  
  Tổng                 –       2,050,000      
 THÁNG 10/2018
STT Tên đơn vị , cá nhân Địa chỉ Tiền Mặt Chuyển Khoản Hiện vật Ghi chú  
1 Chi hội bảo trợ BNN Y tế Khánh Hòa 09 Tô Hiến Thành-Nha Trang       2,500,000   05/10/2018  
2 Hội từ thiện Ninh Thủy Ninh Thủy     100 kg gạo 25/10/2018  
  Tổng                 –       2,500,000      
 THÁNG 11/2018
STT Tên đơn vị , cá nhân Địa chỉ Tiền Mặt Chuyển Khoản Hiện vật Ghi chú  
1 Chi hội bảo trợ BNN Y tế Khánh Hòa 09 Tô Hiến Thành-Nha Trang       2,200,000   08/11/2018  
2 Hội từ thiện Ninh Thủy Ninh Thủy     100 kg gạo 22/11/2018  
3 Bà Năm ( Người nhà Li phòng kế hoạch) Ninh Thủy      500,000     23/11/2018  
  Tổng        500,000     2,200,000      

 

Chia sẻ: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone