VNPT Khánh Hòa trao tặng vật phẩm hỗ trợ công tác phòng chống ...

Sáng ngày 27/4/2020, Lãnh đạo VNPT Khánh Hòa đã đến Trung tâm Y tế Ninh Hòa thăm hỏi và trao tặng vật ...

Trung tâm Y tế Ninh Hòa nhận được sự quan tâm của Ngân hàng ...

Sáng ngày 27/4/2020, Lãnh đạo VNPT Khánh Hòa đã đến Trung tâm Y tế Ninh Hòa thăm hỏi và trao tặng vật ...

Trung tâm Y tế Ninh Hòa tổ chức diễn tập phòng chống dịch Covid-19

Sáng ngày 27/4/2020, Lãnh đạo VNPT Khánh Hòa đã đến Trung tâm Y tế Ninh Hòa thăm hỏi và trao tặng vật ...

Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng ủy Trung tâm Y tế Ninh Hòa

Sáng ngày 27/4/2020, Lãnh đạo VNPT Khánh Hòa đã đến Trung tâm Y tế Ninh Hòa thăm hỏi và trao tặng vật ...