Quy trình khám sức khoẻ

QUY TRÌNH

Hướng dẫn khám sức khỏe

tại Bệnh viện đa khoa khu vực Ninh Diêm

(Ban hành kèm theo Quyết định số     /QĐ-YTNH ngày     /     /201  

của Giám đốc Trung tâm Y tế Ninh Hòa)

khámuckhoe

Tại Quầy thu viện phí: Người khám sức khoẻ mua phiếu khám sức khỏe và đóng tiền;

Tại Bàn tiếp đón: Người khám sức khoẻ nộp giấy khám sức khỏe tại Phòng

tiếp đón;

Điều dưỡng hướng dẫn người khám làm các xét nghiệm cận lâm sàng và

đến các chuyên khoa để khám.

Tại các phòng khám chuyên khoa

– Bước 1: Người khám sức khỏe đến phòng lấy máu Xét nghiệm (Tầng trệt

khu khám bệnh);

– Bước 2: Người khám sức khỏe  đến phòng Chụp X  Quang (tại khoa Chẩn

đoán hình ảnh-Xét nghiệm);

– Bước 3: Người khám sức khỏe đến phòng khám Sản khoa (nếu là nữ);

– Bước 4: Người khám sức khỏe đến phòng khám Tai – Mũi – Họng, Mắt,

Răng – Hàm- Mặt (tại Khoa Liên chuyên khoa);

– Bước 5: Người khám sức khỏe phòng khám Ngoại (tầng trệt khu Khám bệnh).

– Bước 6: Người khám sức khỏe phòng khám Nội (đối diện Phòng khám Ngoại).

Tại Phòng Tổ chức hành chính

Người khám sức khỏe mang toàn bộ Giấy khám sức khỏe lên Phòng Tổ chức hành chính chờ nhận kết luận và nhận lại hồ sơ ra về.

Chia sẻ: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone