Khám bệnh tại Bệnh viện đa khoa khu vực Ninh Diêm

QUY TRÌNH

Khám bệnh tại Bệnh viện đa khoa khu vực Ninh Diêm

(Ban hành kèm theo Quyết định số     /QĐ-YTNH ngày     /     /2015

của Giám đốc Trung tâm Y tế Ninh Hòa)

quytrinh

* Tại bàn tiếp đón

1/ Trách nhiệm người bệnh

– Bệnh nhân nộp sổ khám bệnh + thẻ bảo hiểm y tế + xuất trình giấy tờ tùy thân có dán ảnh.

– Lấy số thứ tự khám bệnh.

2/ Trách nhiệm bệnh viện

– Kiểm tra thẻ BHYT và giấy tờ liên quan.

– Nhập thông tin của người bệnh vào máy.

– Phân loại bệnh, phát số thứ tự và hướng dẫn người bệnh đến đúng buồng khám.

– Giữ thẻ BHYT và chỉ trả lại khi người bệnh đã nhận thuốc.

– Hướng dẫn người bệnh đến quầy thu viện phí để tạm ứng trong trường hợp trái tuyến, vượt tuyến.

*Tại buồng khám bệnh

         1/Trường hợp khám, chẩn đoán và chỉ định điều trị.

a/ Trách nhiệm người bệnh

– Chờ khám theo số thứ tự đã được phát.

– Vào khám khi được thông báo.

  • Nhậnchỉđịnh điều trị, đơn thuốc và về nơi làm thủ tục chi trả viện phí hoặc đồng chi trả bảo hiểm y tế

b/ Trách nhiệm của bệnh viện

-Thông báo người bệnh vào khám theo số thứ tự.

– Khám, ghi chép thông tin về tình trạng bệnh,chẩn đoán và chỉ định điều trị.

  • Kê và in đơn thuốc, hướng dẫn người bệnh đến Quầy thu viện phí để thanh toán,

đến quầy phát lĩnh thuốc để nhận thuốc và đến quầy tiếp đón nhận lại thẻ BHYT ra về.

– Trường hợp nhập viện thì làm thủ tục nhập, làm bệnh án và tạm ứng viện phí.

2/ Trường hợp khám, làm cận lâm sàng, chẩn đoán và chỉ định điều trị

Lưu ý:Trong trường hợp này để tránh thất thoát, nhân viên buồng khám hướng dẫn người bệnh đến quầy thu viện phí để tạm ứng trước khi tiến hành làm cận lâm sàng.

a/ Người bệnh được khám, xét nghiệm, chẩn đoán và chỉ định điều trị

– Trách nhiệm của người bệnh

+ Chờ khám theo số thứ tự đã được ghi trên phiếu khám bệnh.

+ Vào khám khi được thông báo.

+ Nhận phiếu chỉ định xét nghiệm từ bác sĩ khám.

+ Đến nơi lấy mẫu xét nghiệm, nộp phiếu chỉ định xét nghiệm và chờ đến lượt.

+  Quay về buồng khám bệnh, chờ đến lượt.

+Nhận chỉ định điều trị, đơn thuốc và chi trả viện phí hoặc đồng chitrả bảo hiểm y tế tại quầy thu viện phí.

– Trách nhiệm của bệnh viện

+Tại buồng khám bệnh

Thông báo người bệnh vào khám theo số thứ tự.

Khám lâm sàng, ghi chép thông tin về tình trạng bệnh, chỉ định và in

phiếu  xét nghiệm

Chỉ dẫn người bệnh đến địa điểm làm xét nghiệm theo chỉ định.

+ Tại nơi lấy mẫu xét nghiệm

Nhận phiếu chỉ định từ người bệnh.

Hướng dẫn người bệnh chuẩn bị và lấy mẫu xét nghiệm.

Chuyển mẫu về khoa xét nghiệm.

+ Tại khoa xét nghiệm

Thực hiện xét nghiệm.

Chuyển trả kết quả xét nghiệm cận lâm sàng về buồng khám nơi chỉ định.

b/ Khám, Chấn đoán hình ảnh hoặc Siêu âm, chẩn đoán và chỉ định điều trị

– Trách nhiệm của người bệnh

+ Chờ khám theo số thứ tự đã được ghi trên phiếu khám bệnh.

+ Vào khám khi được thông báo.

+ Nhận phiếu chỉ định kỹ thuật Chẩn đoán hình ảnh hoặc Siêu âm từ bác sĩ khám.

+ Đến nơi làm kỹ thuật Chẩn đoán hình ảnh, Siêu âm nộp phiếu chỉ định và chờ đến lượt.

+ Chờ nhận kết quả Chẩn đoán hình ảnh, Siêu âm, quay lại buồng khám và nộp kết quả cho buồng khám, chờ bác sĩ khám chẩn đoán và chỉ định điều trị.

+ Nhận chỉ định điều trị hoặc đơn thuốc, về nơi làm thủ tục chi trả viện phí hoặc đồng chi trả bảo hiểm y tế, đến quầy phát lĩnh thuốc nhận thuốc, cuối cùng quay lại bàn tiếp đón nhận thẻ BHYT ra về.

– Trách nhiệm của bệnh viện

 + Tại buồng khám bệnh

Thông báo người bệnh vào khám theo số thứ tự.

Khám lâm sàng, ghi chép thông tin về tình trạng bệnh, chỉ định kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh và in phiếu chỉ định.

Chỉ dẫn người bệnh đến nơi thực hiện kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh hoặc siêu âm.

Bác sĩ xem kết quả, chẩn đoán và chỉ định điều trị, kê đơn.

+ Tại nơi thực hiện kỹ thuật Chẩn đoán hình ảnh hoặc Siêu âm

Kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh hoặc siêu âm nhận phiếu chỉ định từ

người bệnh.

Hướng dẫn người bệnh chuẩn bị và phối hợp thực hiện kỹ thuật.

Trả kết quả chẩn đoán hình ảnh hoặc siêu âm cho người bệnh.

c/ Trường hợp thực hiện khám và có chỉ định làm 1, 2 hoặc 3 kỹ thuật cận lâm sàng phối hợp (Xét nghiệm, Chẩn đoán hình ảnh, Siêu âm)

Người bệnh và bệnh viện thực hiện theo trình tự các bước như trên, đồng thời Bác sỹ Khoa Khám bệnh hoặc nhân viên tại buồng khám phải hướng dẫn cụ thể trình tự làm các kỹ thuật cận lâm sàng cho phù hợp. Sau khi có đủ kết quả cận lâm sàng thì người bệnh quay lại buồng khám nộp kết quả cho Bác sỹ khám và Bác sỹ xem xét kết quả chẩn đoán và chỉ định, kê đơn điều trị.

Người bệnh nhận chỉ định điều trị, đơn thuốc và về Quầy thu viện phí để làm thủ tục chi trả viện phí hoặc đồng chi trả BHYT.

* Tại quầy thanh toán viện phí

1/ Trách nhiệm của người bệnh

* Người bệnh có bảo hiểm y tế

– Nộp phiếu thanh toán (mẫu 01/BV).

– Xếp hàng chờ đến lượt thanh toán.

– Nộp tiền cùng chi trả và nhận lại thẻ BHYT.

* Người bệnh không có bảo hiểm y tế nộp viện phí theo quy định.

2/ Trách nhiệm của bệnh viện

– Kiểm tra nội dung thống kê trong mẫu 01/BV, ký xác nhận.

– Thu tiền thanh toán.

* Tại quầy phát và lĩnh thuốc

1/Trách nhiệm của người bệnh

– Nộp đơn thuốc tại quầy phát thuốc.

– Kiểm tra, so sánh thuốc trong đơn và thuốc đã nhận.

– Ký nhận đơn thuốc và quay lại bàn tiếp đón để nhận lại thẻ BHYT.

2/ Trách nhiệm của bệnh viện

– Kiểm tra đơn thuốc, phát thuốc.

– Tư vấn người bệnh về đơn thuốc và thuốc đã cấp. Đồng thời hướng dẫn người bệnh đến bàn tiếp đón để nhận lại thẻ BHYT và ra về.

Chia sẻ: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone