DANH SÁCH CÁC NHÀ HẢO TÂM ỦNG HỘ BẾP ĂN TÌNH THƯƠNG NĂM 2016

BAN QUẢN LÝ BẾP ĂN TÌNH THƯƠNG TRÂN TRỌNG CÁM ƠN QUÝ NHÀ HẢO TÂM LUÔN QUAN TÂM HỖ TRỢ CHO BỆNH NHÂN CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN 

DANH SÁCH CÁC NHÀ HẢO TÂM ỦNG HỘ BẾP ĂN TÌNH THƯƠNG NĂM 2016

STT Tên đơn vị, cá nhân Địa chỉ Đã hỗ trợ
Số Tiền (đồng) Chuyển khoản Hiện vật
THÁNG 01/2016
1 Chi hội bảo trợ BNN Y tế Khánh Hòa 09 Tô Hiến Thành, Nha Trang                        2,000,000
2 Chị Nguyễn Thị Minh Hương TDP 16, Ninh Hiệp   2,000,000
3 Gia đình ông Bùi Trọng Kính Nha Trang   1,000,000
4 Hội Phụ nữ phường Ninh Hải Ninh Hải 10kg gạo
5 Công ty TNHH Khách sạn Nha Trang Lodge 42 Trần Phú,

Nha Trang

                       2,000,000
  CỘNG   3,000,000 4,000,000  10 kg gạo
THÁNG 02/2016 
1 Chi hội bảo trợ BNN Y tế Khánh Hòa 09 Tô Hiến Thành, Nha Trang                        7,100,000
2 Dược sỹ Phạm Huyến 485 Trần Quý Cáp, Ninh Hiệp                        1,000,000
  CỘNG                        8,100,000
THÁNG 03/2016
1 Chi hội bảo trợ BNN Y tế Khánh Hòa 09 Tô Hiến Thành, Nha Trang                        2,200,000
 THÁNG 04/2016 
1 Chi hội bảo trợ BNN Y tế Khánh Hòa 09 Tô Hiến Thành,

Nha Trang

                       3,500,000
 

THÁNG 05/2016 

1 Chi hội bảo trợ BNN Y tế Khánh Hòa 09 Tô Hiến Thành,

Nha Trang

                       3,700,000
2 Bà Phạm Thị Hường Ninh Thủy,

Ninh Hòa

               1,000,000
CỘNG  1,000,000 3,700,000
 

THÁNG 06/2016 

1 Chi hội bảo trợ BNN Y tế Khánh Hòa 09 Tô Hiến Thành,

Nha Trang

                       4,500,000
2 Hội Phụ nữ xã Ninh Thọ Ninh Thọ       600,000 60 kg gạo
3 Ông Nguyễn Phát Chánh Phú Thọ 2,

Ninh Diêm

25 kg gạo
CỘNG      600,000 4,500,000  85 kg gạo
 

THÁNG 07/2016 

1 Chi hội bảo trợ BNN Y tế Khánh Hòa 09 Tô Hiến Thành,

Nha Trang

                       4,000,000
 

THÁNG 08/2016 

1 Bà Trịnh Thị Lang 23 Lam Sơn,

Nha Trang

               2,000,000
2 Bà Đỗ Thị Dần Lạc Bình,

Ninh Thọ

                  500,000
3 Ông Nguyễn Phát Chánh Phú Thọ 2,

Ninh Diêm

100 kg gạo
4 Dược sỹ Phạm Huyến 485 Trần Quý Cáp, Phường Ninh Hiệp                        2,000,000
CỘNG                2,500,000                        2,000,000 100 kg gạo
 

THÁNG 09/2016 

1 Chi hội bảo trợ BNN Y tế Khánh Hòa 09 Tô Hiến Thành,

Nha Trang

                       3,900,000
 

THÁNG 10/2016 

1 Chi hội bảo trợ BNN Y tế Khánh Hòa 09 Tô Hiến Thành,

Nha Trang

                       2,850,000
 

THÁNG 11/2016 

1 Chi hội bảo trợ BNN Y tế Khánh Hòa 09 Tô Hiến Thành,

Nha Trang

                       4,400,000
2 Ông Nguyễn Phát Chánh Ninh Diêm  75 kg gạo
CỘNG                                      4,400,000  75 kg gạo
 

THÁNG 12/2016 

1 Chi hội bảo trợ BNN Y tế Khánh Hòa 09 Tô Hiến Thành,

Nha Trang

                       3,400,000
2 Hội từ thiện phường Ninh thủy Ninh Thủy,

Ninh Hòa

 50kg gạo
3 Bà Ngô thị Thu Trang Ninh Thủy,

Ninh Hòa

               1,000,000
4 Thùng ủng hộ tại Bệnh viện Ninh Diêm Ninh Diêm       758,000
5 Ông Nguyễn Tri Hiếu   5,000,000
CỘNG                1,758,000                        8,400,000  50kg gạo

Tổng cộng các Nhà hảo tâm đã ủng hộ trong năm 2016: Tiền 60.408.000 đồng; Gạo 320 kg

Chia sẻ: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone