DANH SÁCH CÁC NHÀ HẢO TÂM ỦNG HỘ BẾP ĂN TÌNH THƯƠNG NĂM 2019

 THÁNG 1/2019
STT Tên đơn vị , cá nhân Địa chỉ Tiền Mặt Chuyển Khoản Hiện vật Ghi chú  
1 Chi hội bảo trợ BNN Y tế Khánh Hòa 09 Tô Hiến Thành-Nha Trang          1,700,000   07/01/2019  
2 Bà Đỗ Thị Dần Lạc An – Ninh Thọ         500,000   1 kg bột ngọt + 2 lít dầu chiên 28/01/2019  
3 Công Ty Yến Sào Nha Trang – Khánh Hòa     500 kg gạo 22/01/2019  
4 Nhóm Từ Thiện Lê Bình Ninh Thủy     200 kg gạo 30/01/2019  
5 Thu từ thùng quỹ từ thiện của bệnh viện Ninh diêm      2,530,000     25/01/2019  
  Tổng        3,030,000        1,700,000      
 THÁNG 2/2019
STT Tên đơn vị , cá nhân Địa chỉ Tiền Mặt Chuyển Khoản Hiện vật Ghi chú  
1 Chi hội bảo trợ BNN Y tế Khánh Hòa 09 Tô Hiến Thành-Nha Trang          7,000,000   13/02/2019  
2 Ông Nguyễn Chiến Thắng 69A Trịnh Phong – Phường Tân Lập – Nha Trang    10,000,000     11/2/2019  
  Tổng      10,000,000        7,000,000      
 THÁNG 4/2019
STT Tên đơn vị , cá nhân Địa chỉ Tiền Mặt Chuyển Khoản Hiện vật Ghi chú  
1 Chi hội bảo trợ BNN Y tế Khánh Hòa 09 Tô Hiến Thành-Nha Trang          4,730,000   8/4/2019  
  Tổng                    –          4,730,000      
 THÁNG 5/2019
STT Tên đơn vị , cá nhân Địa chỉ Tiền Mặt Chuyển Khoản Hiện vật Ghi chú  
1 Chi hội bảo trợ BNN Y tế Khánh Hòa 09 Tô Hiến Thành-Nha Trang          2,910,000   6/5/2019  
2 Ông Nguyễn Biết Ninh Sơn – Ninh Hòa – Khánh Hòa         500,000     3/5/2019  
3 Bà Nguyễn Thị Kim Xuyến Phú Thọ 3 – Ninh Diêm – Ninh Hòa – Khánh Hòa         500,000     10/5/2019  
  Tổng        1,000,000        2,910,000      
 THÁNG 6/2019
STT Tên đơn vị , cá nhân Địa chỉ Tiền Mặt Chuyển Khoản Hiện vật Ghi chú  
1 Chi hội bảo trợ BNN Y tế Khánh Hòa 09 Tô Hiến Thành-Nha Trang          2,300,000   6/6/2019  
  Tổng                    –          2,300,000      
 THÁNG 7/2019
STT Tên đơn vị , cá nhân Địa chỉ Tiền Mặt Chuyển Khoản Hiện vật Ghi chú  
1 Chi hội bảo trợ BNN Y tế Khánh Hòa 09 Tô Hiến Thành-Nha Trang          1,900,000   5/7/2019  
2 Cô Xí Phú Thọ 2 – Ninh Diêm – Ninh Hòa – Khánh Hòa     150 kg gạo 17/7/2019  
3 Hội Từ Thiện Ninh Thủy Ninh Thủy – Ninh Hòa – Khánh Hòa     50 kg gạo 18/7/2019  
  Tổng                    –          1,900,000      
 THÁNG 8/2019
STT Tên đơn vị , cá nhân Địa chỉ Tiền Mặt Chuyển Khoản Hiện vật Ghi chú  
1 Chi hội bảo trợ BNN Y tế Khánh Hòa 09 Tô Hiến Thành-Nha Trang          2,400,000   6/8/2019  
  Tổng                    –          2,400,000      

 

 

Chia sẻ: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone