Trung tâm Y tế Ninh Hòa tổ chức Hội thi viên chức Y tế giỏi, thanh ...

Thường xuyên quan tâm nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng thực hành tay nghề và trau dồi văn hóa ứng ...

Bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về ...

Thường xuyên quan tâm nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng thực hành tay nghề và trau dồi văn hóa ứng ...

Khai mạc Hướng dẫn thực hành nghề nghiệp cho Y sĩ

Thường xuyên quan tâm nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng thực hành tay nghề và trau dồi văn hóa ứng ...

Trung tâm Y tế Ninh Hòa tổ chức sơ kết công tác y tế 6 tháng đầu ...

Thường xuyên quan tâm nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng thực hành tay nghề và trau dồi văn hóa ứng ...