Muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết có thể đẻ những nơi bạn ...

Trong thời gian gần đây, bệnh sốt xuất huyết diễn biến khá phức tạp. Hiện nay cả nước đã có 28 ...

Hệ thống quản lý quốc gia về vacxin của Việt Nam đạt tiêu ...

Trong thời gian gần đây, bệnh sốt xuất huyết diễn biến khá phức tạp. Hiện nay cả nước đã có 28 ...

Triển khai Chiến dịch mẫu diệt lăng quăng

Trong thời gian gần đây, bệnh sốt xuất huyết diễn biến khá phức tạp. Hiện nay cả nước đã có 28 ...

Thực hiện Công văn số 2620/SYT-NVY ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Sở ...

Trong thời gian gần đây, bệnh sốt xuất huyết diễn biến khá phức tạp. Hiện nay cả nước đã có 28 ...