Khai mạc Hướng dẫn thực hành nghề nghiệp cho Y sĩ

Sáng ngày 17/7/2020, Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa tổ chức Khai mạc Hướng dẫn thực hành nghề nghiệp cho các y sĩ.

Đến dự khai mạc có Ban Giám đốc Trung tâm, Trưởng các Khoa, Phòng, các Bác sĩ và 79 Y sĩ hiện đang công tác tại các trường học đóng trên địa bàn thị xã Ninh Hòa và huyện Vạn Ninh.

Phát biểu khai mạc, BSCKII. Trịnh Tiến Khoa – Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa đã nhấn mạnh vai trò của y tế trong trường học, đồng thời đơn vị sẽ tạo điều kiện và hỗ trợ các học viên hoàn thành tốt khóa học 12 tháng thực hành nghề nghiệp cho y sĩ.

Tại buổi khai mạc, Phòng Tổ chức- Hành chính đã thông qua các Quyết định của Lãnh đạo Trung tâm về phân công các Bác sĩ hướng dẫn thực hành cho 79 học viên thực hành tại đơn vị. Các Bác sĩ được phân công phụ trách có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn và hỗ trợ các học viên trong suốt quá trình thực hành.

Đại diện cho 79 học viên, Y sĩ Trần Minh Hoàng Sơn đã phát biểu cảm nghĩ trong buổi khai mạc, hứa hẹn sẽ chấp hành tốt nội quy, quy định của khoa phòng, tác phong nghiêm túc, mặc đúng trang phục và hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập của mình.

Tại buổi khai mạc, các học viên đã được BSCKII. Trịnh Tiến Khoa – Giám đốc Trung tâm phổ biến Luật khám bệnh, chữa bệnh; các nội quy, quy định trong quá trình học thực hành, đồng thời trao đổi đến học viên một số vấn đề liên quan đến việc quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người học thực hành.

Buổi khai mạc đã diễn ra trong không khí phấn khởi, các học viên dù đến ở các đơn vị khác nhau, nhưng tất cả đều mang tinh thần ham học hỏi và quyết tâm hoàn thành tốt khóa học thực hành, nâng cao kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp để thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh và phòng bệnh học đường tại trường học.

BSCKII.Trịnh Tiến Khoa – Giám đốc Trung tâm Y tế Ninh Hòa quán triệt nội quy, quy định cho học viên
Học viên phát biểu cảm nghĩ tại lễ khai mạc

Chia sẻ: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone