Trung tâm Y tế Ninh Hòa tổ chức sơ kết công tác y tế 6 tháng đầu năm 2020

Sáng ngày 09/7/2020, Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác y tế 6 tháng đầu năm và đề ra phướng hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Tại Hội nghị, BS CKI. Trần Chí – Phó Giám đốc Trung tâm đã thông qua báo cáo sơ kết công tác y tế 6 tháng đầu năm 2020. Trong 6 tháng đầu năm, Trung tâm Y tế đã thực hiện tốt công tác phòng chống dịch cũng như các chương trình, dự án, chỉ tiêu kế hoạch trên giao. Trong đó nổi bật các công tác như:

Công tác Y tế dự phòng: Trong 6 tháng đầu năm, số ca mắc các bệnh truyền nhiễm đã giảm so với cùng kỳ năm trước. Bệnh sốt xuất huyết có 376 ca, giảm 738 ca so với cùng kỳ; tổng số bệnh nhân lao các thể đang điều trị 109 ca đạt 47% kế hoạch trong đó số bệnh nhân lao quản lý là 259 ca đạt 71% kế hoạch… Đối với công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản: 99,83% phụ nữ đẻ được quản lý thai, 99,66% phụ nữ đẻ tại cơ sở y tế và 95,29% được cán bộ y tế chăm sóc. Công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm được chú trọng, đến tháng 6/2020 trên địa bàn thị xã Ninh Hòa có 63/63 cơ sở ăn uống và 1.260/1.324 cơ sở thức ăn đường phố được kiểm tra và đạt vệ sinh an toàn thực phẩm.

Công tác khám chữa bệnh: Do tình hình dịch Covid-19 nên đầu năm đến nay công tác khám chữa bệnh của đơn vị giảm đáng kể, cụ thể: Số lần khám bệnh là 190.177 lần đạt 40% kế hoạch, giảm 21% so với cùng kỳ, trong đó số lần khám tại các khoa 71.734 lần đạt 42% kế hoạch, số lần khám tại Phòng khám ĐKKV Ninh Sim 9.674 lần đạt 38% kế hoạch, số lần khám tại Trạm y tế đạt 107.952 lần đạt 37% kế hoạch.

Bên cạnh các công tác chuyên môn, Trung tâm Y tế cũng chú trọng thực hiện tốt các công tác nghiệp vụ như: Công tác Kế hoạch; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng, tổ chức cán bộ, cải cách hành chính…

Qua đánh giá kết quả thực hiện được trong 6 tháng đầu năm, Ban Giám đốc đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ cần thực hiện trong 6 tháng cuối năm.

Hội nghị hoàn toàn thống nhất với các nội dung báo cáo sơ kết công tác Y tế 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Ban Giám đốc tin tưởng với sự đoàn kết, thống nhất cao của các đơn vị, Trung tâm Y tế sẽ thực hiện tốt các nhiệm vụ trong thời gian đến.

Tại Hội nghị, Phòng Tổ chức- Hành chính đã thông qua quyết định của Lãnh đạo Trung tâm biểu dương và thưởng cho 02 tập thể và 23 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Hình ảnh Hội nghị sơ kết công tác Y tế 6 tháng đầu năm 2020
Chia sẻ: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone