CHUNG SỨC HÀNH ĐỘNG VÌ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG

Hưởng ứng Chương trình Khám, chữa bệnh nhân đạo và chăm sóc sức khỏe cộng đồng giai đoạn ...

Quy trình khám sức khoẻ

Hưởng ứng Chương trình Khám, chữa bệnh nhân đạo và chăm sóc sức khỏe cộng đồng giai đoạn ...

Khám bệnh tại Bệnh viện đa khoa khu vực Ninh Diêm

Hưởng ứng Chương trình Khám, chữa bệnh nhân đạo và chăm sóc sức khỏe cộng đồng giai đoạn ...

Tổ chức diễn văn nghệ phục vụ bệnh nhân và người dân địa ...

Hưởng ứng Chương trình Khám, chữa bệnh nhân đạo và chăm sóc sức khỏe cộng đồng giai đoạn ...