Đại hội Công đoàn Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 – 2028

         Chiều ngày 21 và sáng ngày 22/03/2023, Công đoàn Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa đã tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028, tới dự và chỉ đạo có BSCKII Nguyễn Đình Thoan – Phó Giám đốc Sở Y tế – Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Khánh Hòa, BSCKII Trịnh Tiến Khoa – Bí thư Đảng ủy -Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa; các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn ngành y tế Khánh Hòa và đại diện lãnh đạo công đoàn các đơn vị bạn. Cùng với sự có mặt của 104 đại biểu chính thức đại diện cho nguyện vọng, ý chí của 461 đoàn viên công đoàn Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa.

         Đại hội đã nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá kết quả phong trào CBVC-LĐ, hoạt động của Công đoàn cơ sở và hoạt động của Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2022, chỉ rõ những nguyên nhân tồn tại, hạn chế, rút ra những bài học kinh nghiệm trong việc tổ chức các phong trào, hoạt động công đoàn nhiệm kỳ qua, đề ra phương hướng nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ mới.

          Nhiệm kỳ 2017-2022 là một nhiệm kỳ nhiều khó khăn, thách thức đối với Công đoàn cơ sở do tác động lớn của đại dịch Covid-19, ảnh hưởng nhiều đến đời sống của CBVC-LĐ. Tuy nhiên, Ban chấp hành Công đoàn cùng toàn thể CBVC-LĐ đã thể hiện được phẩm chất và bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành chỉ tiêu giao. Nổi bật trong công tác tham gia quản lý, giám sát, động viên CBVC-LĐ thi đua thực hiện nhiệm vụ chỉ tiêu kế hoạch: có 18 tập thể lao động xuất sắc, 39 chiến sĩ thi đua, 39 đề tài nghiên cứu khoa học, hàng năm đạt trên 90% tổ Công đoàn vũng mạnh, không có tổ công đoàn yếu kém. Thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo vệ, đào tạo đoàn viên công đoàn, trợ cấp cho CBVC-LĐ gặp khó khăn với sô tiền 676.405.600 đồng/nhiệm kỳ. Vận động CBVC-LĐ tham gia ủng hộ các quỹ như: Quỹ tương trợ với số tiền: 104.450.000đ/nhiệm kỳ, Quỹ đền ơn đáp nghĩa: 82.917.469 đồng/nhiệm kỳ và nhiều quỹ khác do cấp trên phát động. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn được chú trọng, trong nhiệm kỳ có 05 cán bộ Công đoàn tập huấn về công tác Công đoàn tại Công đoàn ngành, đã tổ chức 04 lớp tập huấn về nghiệp vụ công đoàn cho Ban Chấp hành, UBKT Công đoàn, tổ trường, tổ phó Công đoàn với 351 lượt người tham gia. Trong nhiệm kỳ đã tổ chức kết nạp 64 đoàn viên mới, giới thiệu 39 đoàn viên ưu tú đứng vào hàng ngũ của Đảng.

         Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, BSCKII Nguyễn Đình Thoan – Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế và BSCKII Trịnh Tiến Khoa – Bí thư Đảng ủy Trung tâm Y tế Ninh Hòa đã biểu dương những thành tích mà Công đoàn Trung tâm Y tế đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Để triển khai, thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ 2023-2028, các đồng chí đề nghị Công đoàn Trung tâm tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, tập trung đổi mới nội dung và phương hướng hoạt động trên cơ sở phát huy kết quả, thành tích nhiệm kỳ qua, từng bước xây dựng đơn vị ngày càng phát triển, tổ chức Công đoàn vững mạnh.

         Với tinh thần dân chủ, nghiêm túc, Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Công đoàn Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa lần thứ IV gồm có 07 đồng chí, trong đó BSCKI Trần Chí tiếp tục tái cử chức vụ Chủ tịch Công đoàn Trung tâm Y tế, BSCKI Đỗ Hữu Dũng giữ chức vụ Phó Chủ tịch Công đoàn. Đại hội cũng đã bầu ra 07 đồng chí là đại biểu chính thức tham dự Đại hội Công đoàn ngành Y tế Khánh Hòa.

Dưới đây là một số hình ảnh của Đại hội Công đoàn Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028

Chia sẻ: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone