TRIỂN KHAI PHẪU THUẬT PHACO ĐIỀU TRỊ ĐỤC THỦY TINH THỂ

Ngày 30/3/2018, Bệnh viện ĐKKV Ninh Diêm phối hợp Khoa Mắt Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa tổ chức ...

THÔNG TƯ 15/2018/TT-BYT QUY ĐỊNH VỀ THỐNG NHẤT GIÁ DỊCH VỤ KHÁM ...

Ngày 30/3/2018, Bệnh viện ĐKKV Ninh Diêm phối hợp Khoa Mắt Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa tổ chức ...

Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh y tế cơ sở hướng tới bảo ...

Ngày 30/3/2018, Bệnh viện ĐKKV Ninh Diêm phối hợp Khoa Mắt Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa tổ chức ...

BÊNH NHÂN NHIỄM CÚM MÙA CÓ THỂ DIỄN BIẾN NẶNG NẾU ĐANG MẮC ...

Ngày 30/3/2018, Bệnh viện ĐKKV Ninh Diêm phối hợp Khoa Mắt Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa tổ chức ...