tn1

TRUNG TÂM Y TẾ NINH HÒA TỔ CHỨC ĐỐI THOẠI GIỮA LÃNH ĐẠO VỚI ...

Nhằm nắm bắt tâm tư, tình cảm của đoàn viên thanh niên của Trung tâm, đồng thời là dịp để lãnh ...

rb

Trung Tâm Y tế Ninh Hòa tổ chức quán triệt Nghị quyết 28-NQ/TW và ...

Nhằm nắm bắt tâm tư, tình cảm của đoàn viên thanh niên của Trung tâm, đồng thời là dịp để lãnh ...

27

CÁC HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM 27/2

Nhằm nắm bắt tâm tư, tình cảm của đoàn viên thanh niên của Trung tâm, đồng thời là dịp để lãnh ...

tc2

Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa phát động phong trào Tết trồng cây

Nhằm nắm bắt tâm tư, tình cảm của đoàn viên thanh niên của Trung tâm, đồng thời là dịp để lãnh ...