1

CHUNG SỨC HÀNH ĐỘNG VÌ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG

Hưởng ứng Chương trình Khám, chữa bệnh nhân đạo và chăm sóc sức khỏe cộng đồng giai đoạn ...

NAI

Tổ chức diễn văn nghệ phục vụ bệnh nhân và người dân địa ...

Hưởng ứng Chương trình Khám, chữa bệnh nhân đạo và chăm sóc sức khỏe cộng đồng giai đoạn ...

Chương trình nâng cao sức khỏe người cao tuổi tại thị xã Ninh Hòa

Hưởng ứng Chương trình Khám, chữa bệnh nhân đạo và chăm sóc sức khỏe cộng đồng giai đoạn ...

1

CHUNG TAY HÀNH ĐỘNG VÌ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG

Hưởng ứng Chương trình Khám, chữa bệnh nhân đạo và chăm sóc sức khỏe cộng đồng giai đoạn ...