Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa tổ chức Hội nghị đại biểu CBVC năm 2022

         Sáng ngày 29/12/2022, tại Hội trường Bệnh viện ĐKKV Ninh Diêm, Lãnh đạo Trung tâm Y tế và Ban chấp hành Công đoàn Trung tâm Y tế đã phối hợp tổ chức Hội nghị đại biểu cán bộ viên chức năm 2022 nhằm kiểm điểm thực hiện Nghị quyết đã đề ra trong năm 2021 và xây dựng phương hướng hoạt động năm 2023. Về tham dự Hội nghị có gần 100 đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của hơn 400 cán bộ, viên chức và người lao động toàn Trung tâm.

         Hội nghị đã biểu quyết và bầu ra Đoàn chủ tịch gồm: BSCKII Trịnh Tiến Khoa- Bí thư Đảng ủy- Giám đốc Trung tâm Y tế Ninh Hòa, BSCKI Trần Chí – Phó Bí thư Đảng ủy- Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Ninh Hòa- Chủ tịch Công đoàn cơ sở và BSCKI Huỳnh Tấn Lộc- Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Ninh Hòa. Hội nghị cũng đã biểu quyết bầu ra Đoàn thư ký gồm: CN Triệu Thị Thanh Mai và ĐD Phạm Thị Ngọc Diểm.

         Đoàn chủ tịch lần lượt thông qua các báo cáo: Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện các Nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện kế hoạch công tác năm 2022; Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chỉ tiêu kế hoạch và kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBVC năm 2021 và phương hướng công tác năm 2023; Báo cáo kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBVC và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2022; Báo cáo hoạt động Ban thanh tra nhân dân năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023; Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2023 cũng được Phòng Tài chính –Kế toán thông qua tại Hội nghị. Hội nghị hoàn toàn thống nhất và đánh giá cáo với các nội dung báo cáo mà Đoàn Chủ tịch đã thông qua. Đồng thời, trên cơ sở các nội dung báo cáo, cán bộ, viên chức đã tích cực thảo luận, thẳng thắn góp ý, đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao thu nhập, đời sống cho cán bộ, viên chức và người lao động Trung tâm; đưa ra những mặt hạn chế về nhân lực và hoạt động chuyên môn tại các Trạm y tế.

         Năm 2022 được đánh giá là một năm khó khăn của Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng với sự nỗ lực không ngừng và tinh thần đoàn kết cao của cán bộ, viên chức và người lao động, Trung tâm đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được cấp trên giao, trong đó có nhiều tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc. Tại Hội nghị, lãnh đạo Trung tâm đã trao tặng:

         – Bằng khen và tiền thưởng cho 02 cá nhân được Thủ tướng chính phủ tặng Bằng khen.

         – Khen thưởng 09 tập thể và 35 cá nhân được Giám đốc Sở Y tế tặng giấy khen năm 2022.

         – Khen thưởng cho 10 tập thể và 48 cá nhân được Trung tâm Y tế Ninh Hòa khen năm 2022.

         – Khen thưởng cho 06 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” năm 2022.

         Về phía Công đoàn, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở đã khen thưởng 09 tập thể đạt thành tích xuất sắc, 43 đoàn viên đạt thành tích xuất sắc và 43 đoàn viên đạt thành tích trong phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2022.

         Tại Hội nghị, đại biểu đã tiến hành bầu ra Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2023-2025 gồm có 05 thành viên.

         Hội nghị đã diễn ra thành công tốt đẹp, Nghị quyết của Hội nghị Cán bộ viên chức lao động năm 2022 đã được thông qua; toàn thể đại biểu tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc và Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Trung tâm, đoàn kết phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết đã đề ra, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Dưới đây là một số hình ảnh của Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2022

Chia sẻ: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone