Văn bản chỉ đạo của Tỉnh

Tên Văn Bản Download
Quy chế Tổ chúc và Hoạt động của TTYT Ninh Hòa Tải về
Quyết Định Ban hành Quy chế Tổ chúc và Hoạt động của TTYT Ninh Hòa Tải về
Thực hiện Nghị quyết 139/NG-CP của chính phủ Tải về
Triển khai Nghị quyết 137/NQ-CP của chính phủ Tải về
Ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng ngành Y tế tỉnh Khánh Hòa Tải về
Quyết định 2197/QĐ-UBND, ngày 03/8/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc tổ chức lại Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa. Tải về
Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND Tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các tổ chức, đơn vi thuộc và trực thuộc Sở Y tế. Tải về
V/v phê duyệt Đề án đổi mới hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế Tải về
Thực hiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ các cơ quan, đơn vị thuộc Sở Y tế Khánh Hòa Tải về
Bảng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa Tải về
Tăng cường công tác CCHC Tải về
Hướng dẩn số 1241/HD-SYT ngày 9/6/2015 Thực hiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ các cơ quan, đơn vị thuộc SYT Khánh Hòa Tải về
Quyết định số 16/2014/QĐ_UBND Ban hành quy định phân cấp quản lý viên chức thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh Khánh Hòa Tải về
Quyết định Kiện Toàn TTYT Ninh Hòa Tải về
Quyết định thành lập Bệnh Viện ĐKKV Ninh Diêm Tải về