Trúng thầu gói thầu: Mua sắm vật tư y tế tiêu hao cho Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa.

Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm vật tư y tế tiêu hao cho Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa với những nội dung sau:

– Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH TMDV kỹ thuật M&M.

          – Địa chỉ: 29 Lê Hồng Phong, phường Phước Hòa, Tp Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

          – Giá trị trúng thầu: 49.899.400 VNĐ (Bằng chữ: Bốn mươi chín triệu tám trăm chín mươi chín nghìn bốn trăm đồng chẵn).

          – Thời gian thực hiện hợp đồng: 01 tháng kể từ ngày ký hợp đồng.

– Loại hợp đồng: Trọn gói.

Kính mời đơn vị trúng thầu khẩn trương liên hệ với Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hoà để ký hợp đồng và cung ứng hàng hóa theo hợp đồng đã ký.

Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa thông báo cho Quý nhà thầu phối hợp triển khai thực hiện./.

Tải thông báo tại đây:6. Thông báo trúng thầu VTYT (5).signed.signed

Chia sẻ: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone