Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa tổ chức tiêm văcxin phòng bệnh Covid-19 cho nhân viên y tế và các đơn vị lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch đóng trên địa bàn.

         Ngày 22/4/2021 Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa đã triển khai tiêm vắc-xin phòng bệnh Covid-19 đợt 1 cho toàn thể nhân viên y tế.
         Để công tác tiêm ngừa diễn ra an toàn và hiệu quả, Trung tâm đã ban hành Kế hoạch số 649/KH-YTNH, ngày 19/4/2021 về tiêm chủng vắc xin Covid-19. Kế hoạch đã quy định rõ đối tượng tiêm vắc xin (gồm toàn thể cán bộ nhân viên Trung tâm Y tế, Phòng Y tế và thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh ở người thị xã Ninh Hòa); thời gian tiêm; quá trình tiếp nhận, vận chuyển và bảo quản vắc xin; công tác triển khai, giám sát và theo dõi trước, trong và sau khi tiêm vắc xin Covid-19. Bên cạnh đó, các nhân viên y tế trực tiếp tham gia công tác tiêm chủng đã được tập huấn các kiến thức, kỹ năng về tiêm chủng vắc xin Covid-19.
         Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa đã triển khai 3 điểm tiêm chủng tại: Bệnh viện Ninh Diêm, Phòng Khám cơ sở 2 và Phòng khám ĐKKV Ninh Sim. Các điểm tiêm đã tuân thủ nghiêm ngặt theo các bước quy định trong quá trình tiêm chủng. Các nhân viên y tế đã được hướng dẫn khai báo y tế, thực hiện khám sàng lọc trước khi tiêm, theo dõi sau tiêm và nhập thông tin vào phần mềm hồ sơ sức khỏe. Đơn vị đã bố trí đầy đủ xe cấp cứu và bác sỹ theo dõi, xử lý nếu có tai biến xảy ra tại các điểm tiêm.
         Trong ngày đầu triển khai, đơn vị đã tiêm vắc xin phòng bệnh Covid-19 cho 383 cán bộ, nhân viên y tế và thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh ở người thị xã. Kết quả tiêm được đánh giá an toàn, hầu hết các đối tượng được tiêm không có biểu hiện của tác dụng phụ sau 30 phút theo dõi tại điểm tiêm.
         Theo kế hoạch, ngày 27/4/2021 Trung tâm sẽ tiếp tục tiêm chủng vắc xin phòng bệnh Covid-19 cho các đơn vị lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch đóng trên địa bàn thị xã Ninh Hòa.

Một số hình ảnh trong đợt triển khai tiêm chủng vắc xin Covid-19 (đợt 1)

Chia sẻ: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone