Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa tổ chức tập huấn quy tắc ứng xử cho nhân viên y tế

         Thực hiện theo Kế hoạch số 157/KH-YTNH, ngày 20 tháng 02 năm 2019 của Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa về việc tổ chức tập huấn giao tiếp, ứng xử năm 2019. Được sự thống nhất của Ban Giám đốc, Trung tâm Y tế đã tổ chức 02 lớp tập huấn cho toàn thể công chức, viên chức, người lao động về quy tắc giao tiếp, ứng xử.

         Tại lớp tập huấn, các nhân viên y tế đã nắm bắt được tầm quan trọng của việc nâng cao giao tiếp, ứng xử đối với bệnh nhân, đồng thời báo cáo viên đã truyền tải các Thông tư của Bộ Y tế như quy định về trang phục y tế để bệnh nhân dễ dàng nhận biết các chức danh chuyên môn của nhân viên y tế, quy định về nhiệm vụ công tác xã hội trong bệnh viện… Bên cạnh các nhiệm vụ Trung tâm đã thực hiện được, buổi tập huấn đã xác định cần duy trì và phát huy các nhiệm vụ sau: cán bộ y tế nghiêm túc thực hiện đúng các quy định về trang phục y tế, tiếp tục thực hiện đường dây nóng theo Chỉ thị 09/CT-TW (xử lý thông tin và công khai trả lời phản ánh), duy trì hòm thư góp ý (xử lý kịp thời các phản ánh của người dân thông qua hòm thư góp ý theo quy định của pháp luật), triển khai Đề án “Tiếp sức người bệnh trong bệnh viện”, xây dựng phong cách, thái độ phục vụ văn minh, thân thiện và không có tiêu cực.

         Qua buổi tập huấn, 100% cán bộ viên chức, người lao động Trung tâm thực hiện cam kết nâng cao quy tắc ứng xử, thực hiện nghiêm túc các quy định theo Thông tư của Bộ Y tế; phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

qtux

Chia sẻ: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone