Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa tổ chức Hội nghị đại biểu CBVC-LĐ năm 2020

       Hội nghị cán bộ viên chức lao động hàng năm là hoạt động ý nghĩa, quan trọng của Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa nhằm đánh giá một năm thực hiện công tác và đề ra phương hướng nhiệm vụ cho năm tiếp theo.

      Sáng ngày 30/12/2020, tại Hội trường cơ sở I, Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức lao động năm 2020 với hơn 100 đại biểu đại diện cho cán bộ viên chức và người lao động của đơn vị.

      Hội nghị đã biểu quyết và bầu ra Đoàn Chủ tịch gồm: BSCKII Trịnh Tiến Khoa- Bí thư Đảng ủy- Giám đốc, BSCKI Trần Chí – Phó Bí thư Đảng ủy- Phó Giám đốc và BSCKI Huỳnh Tấn Lộc- Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Ninh Hòa. Hội nghị cũng đã biểu quyết bầu ra Đoàn thư ký gồm: CN Triệu Thị Thanh Mai và ĐD Phạm Thị Ngọc Diểm.

      Đoàn Chủ tịch lần lượt thông qua các báo cáo: Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện các Nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện kế hoạch công tác năm 2020; Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chỉ tiêu kế hoạch và kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBVC năm 2020 và phương hướng công tác năm 2021; Báo cáo kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBVC và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2020; Báo cáo hoạt động Ban Thanh tra nhân dân năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021. Hội nghị hoàn toàn thống nhất với các nội dung báo cáo mà Đoàn Chủ tịch đã thông qua.

      Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2021 đã được thông qua tại Hội nghị. Phòng Tổ chức Hành chính đọc Quyết định khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2020. Trong năm, nhiều tập thể và cá nhân đã có thành tích nổi bật, được đơn vị đánh giá cao; về phía Chính quyền ra quyết định khen thưởng cho 08 tập thể và 93 cá nhân có thành tích xuất sắc; về phía Công đoàn đã khen thưởng 10 tập thể, 44 đoàn viên xuất sắc, 43 phụ nữ hai giỏi; đặc biệt đã có 12 đoàn viên xuất sắc và 5 phụ nữ hai giỏi được Công đoàn Ngành ra quyết định khen thưởng.

      Các đại biểu đã cùng nhau nhìn lại kết quả hoạt động của toàn Trung tâm trong năm 2020, bên cạnh những thành tích đạt được, đơn vị vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong các công tác, nhất là trong công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn. Với tinh thần tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, khắc phục những khó khăn yếu kém, Trung tâm đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ cụ thể và phát động thi đua năm 2021 trong toàn đơn vị. Hội nghị đã diễn ra thành công tốt đẹp, Nghị quyết của Hội nghị Cán bộ viên chức lao động năm 2020 đã được thông qua; toàn thể đại biểu tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng ủy và Ban Giám đốc Trung tâm, đoàn kết phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn trong những năm tiếp theo.

Một số hình ảnh Hội nghị cán bộ viên chức lao động năm 2020

 

Chia sẻ: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone