Triển khai Chiến dịch mẫu diệt lăng quăng

Trong những năm qua, với sự tham mưu tích cực của ngành y tế, sự quan tâm chỉ đạo sát sao của chính quyền các cấp, công tác phòng chống bệnh sốt xuất huyết đã đạt hiệu quả cao. Bệnh sốt xuất huyết số mắc và tử vong giảm mạnh so với những năm trước đây. Năm 2014 bệnh sốt xuất huyết có số mắc, chết giảm thấp nhất trong vòng hơn 10 năm qua. Tuy vậy thành quả phòng chống sốt xuất huyết vẫn chưa bền vững, sốt xuất huyết vẫn có nguy cơ bùng phát làm ảnh hưởng đến an ninh y tế và sức khỏe của người dân nếu không quyết tâm ngăn chặn. Hiện nay bệnh sốt xuất huyết là bệnh do muỗi truyền, chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và vắc xin ngừa bệnh sốt xuất huyết hiện đang được nghiên cứu và thử nghiệm lâm sàng. Năm 2015 với tính chất chu kỳ dịch, hiện đang là mùa mưa, thời điểm bệnh sốt xuất huyết gia tăng đặc biệt là các tỉnh phía nam, việc phòng bệnh sốt xuất huyết hiện nay chủ yếu vẫn là giải quyết véc tơ truyền bệnh như phun hóa chất diệt muỗi và diệt lăng quăng/bọ gậy.

Chiến dịch mẫu diệt lăng quăng, bọ gậy tại tỉnh Bình Dương năm 2015 có sự tham gia của gần 300 đại biểu là Lãnh đạo Bộ Y tế; lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương, đại biểu các Bộ/ngành, các Viện thuộc hệ y tế dự phòng, bệnh viện, các cơ quan thông tấn báo chí, Ủy ban Nhân dân thị xã Thuận An, các ban, ngành, đoàn thể và cộng đồng tỉnh Bình Dương. Thông qua lễ triển khai chiến dịch, Bộ trưởng Bộ Y tế kêu gọi sự tham gia của chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị – xã hội đẩy mạnh công tác thông tin, giáo dục, truyền thông để mỗi người dân, mỗi thành viên trong hộ gia đình có trách nhiệm cùng chung tay tham gia phòng, chống bệnh sốt xuất huyết với những hành động đơn giản, thiết thực nhằm “Không có lăng quăng/bọ gậy, không có sốt xuất huyết”. Bộ trưởng nhấn mạnh việc tổ chức chiến dịch mẫu sẽ hỗ trợ những kinh nghiệm thực tế, các quy trình triển khai chiến dịch tại tất cả các địa phương trên cả nước.

Nhận thức đầy đủ vai trò đặc biệt quan trọng của chính quyền địa phương các cấp, Chủ tịch ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo “Trong phòng chống dịch bệnh, ngành y tế chịu trách nhiệm về công tác chuyên môn, chính quyền địa phương huy động các Ban, Ngành, Đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội, tham gia cùng ngành y tế tuyên truyền tới người dân thực hành các biện pháp phòng chống sốt xuất huyết, bên cạnh đó cung cấp kinh phí cần thiết để hỗ trợ cho công tác phòng chống dịch kịp thời và hiệu quả”.

Ngay sau lễ triển khai chiến dịch mẫu diệt lăng quăng “Đội đặc nhiệm phòng chống Sốt xuất huyết” do Bộ Y tế, Viện Pasteur TPHCM và tỉnh Bình dương trực tiếp hướng dẫn, chỉ đạo thực hành chiến dịch tại phường An Phú, thị xã Thuận An với các hoạt động phong phú như: Tuyên truyền vận động, huy động sự chủ động tham gia phòng chống sốt xuất huyết trên các xe loa tuyên truyền, loa phát thanh …; Đến từng hộ gia đình hướng dẫn người dân cùng tham gia thực hiện các biện pháp diệt lăng quăng/bọ gậy, ngăn muỗi đẻ trứng phòng chống bệnh SXHD bao gồm loại bỏ vật chứa nguy cơ, diệt lăng quăng và bảo vệ vật chứa nước…

Đồng thời, ngày 16 tháng 10 năm 2015 vào lúc 13h30, tại Viện Pasteur Tp. Hồ Chí Minh, Bộ Y tế tổ chức hội nghị tăng cường phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 3, với sự tham gia của đại biểu là các đơn vị trực thuộc Bộ y tế, 26 tỉnh/ thành của ngành y tế …Tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo các đơn vị trong ngành y tế thảo luận và thống nhất các giải pháp trọng tâm để thực hiện mục tiêu giảm tối đa số mắc và tử vong do sốt xuất huyết, không để dịch bùng phát, lan rộng, kéo dài và đề xuất các giải pháp phù hợp để kịp thời tham mưu cho chính quyền địa phương trong huy động nguồn lực phòng chống sốt xuất huyết.

Khoa Kiểm soát phòng ngừa dịch bệnh

Chia sẻ: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone